Menangani Bahaya Pekerjaan: Mempromosikan Budaya Keselamatan Merentasi Industri

18/04/2024

Di semua tempat kerja, sama ada tapak pembinaan atau perlombongan yang sibuk, pejabat atau lantai kilang yang sunyi, kepentingan keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja bukan sekadar keperluan undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah kewajipan moral. Di sebalik semua kemajuan dalam teknologi, bahaya pekerjaan berterusan. Walaupun peraturan keselamatan yang dipertingkatkan telah menyaksikan penurunan dalam kejadian bahaya dan kemalangan, kami masih tidak boleh mengatakan bahawa semua tempat kerja adalah selamat sepenuhnya untuk pekerja bekerja.

Menurut Safe Work Australia, terdapat lebih 1,850 kematian akibat kecederaan traumatik di tempat kerja Australia, dan lebih 1,140,000 pekerja telah membuat tuntutan pampasan pekerja yang serius. Biro Statistik Buruh AS melaporkan 5,333 kecederaan kerja maut pada tahun 2019 sahaja. Statistik ini menyerlahkan kepentingan membangunkan strategi berterusan dan budaya keselamatan yang teguh untuk memerangi risiko kepada kesihatan dan keselamatan pekerja. Dalam artikel ini, kita akan bercakap lebih lanjut tentang bahaya pekerjaan dan cara mencegahnya.

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) meraikan 28 April 2024 sebagai Hari Keselamatan dan kesihatan Sedunia di tempat kerja.

Memahami Bahaya Pekerjaan

Bahaya pekerjaan ialah risiko yang berkaitan dengan tempat kerja. The Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) menerangkan lima kategori bahaya pekerjaan:

  1. Bahaya Keselamatan Fizikal
  2. Bahaya Kimia
  3. Bahaya Biologi
  4. Bahaya Fizikal, dan
  5. Faktor Risiko Ergonomik

Setiap industri menghadapi set cabarannya yang unik, tetapi matlamat keseluruhannya tetap sama: untuk mengurangkan risiko dan mewujudkan persekitaran di mana pekerja boleh melaksanakan tugas mereka dengan selamat.

Untuk mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang perkara yang sama, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) telah menetapkan 28 April sebagai Hari Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja (Hari Sedunia) dan Hari Peringatan Pekerja. Tema tahun ini meneroka “kesan perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan".

Kepentingan Memastikan Budaya Keselamatan di Tempat Kerja

Terdapat beberapa sebab yang kukuh mengapa memastikan budaya keselamatan harus menjadi keutamaan bagi organisasi:

  1. Implikasi Undang-undang dan Kewangan: Pekerja ialah aset syarikat yang paling berharga, dan oleh itu kegagalan untuk mengekalkan persekitaran kerja yang selamat boleh membawa kepada kesan yang menyalahi undang-undang, termasuk denda, tindakan undang-undang dan merosakkan reputasi syarikat. Selain itu, kemalangan dan kecederaan di tempat kerja menanggung kos yang besar dari segi perbelanjaan perubatan, tuntutan pampasan dan kehilangan produktiviti. Melabur dalam langkah keselamatan boleh membantu mengurangkan risiko ini dan melindungi kesihatan kewangan organisasi.
  2. Perlindungan Modal Insan: Kepentingan memastikan persekitaran kerja yang sihat dan selamat untuk pekerja tidak boleh dipertikaikan. Budaya keselamatan yang kukuh menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja, mengurangkan risiko kemalangan, kecederaan dan kematian. Budaya keselamatan seperti ini memupuk semangat dan kesetiaan pekerja.
  3. Pematuhan dengan Peraturan: Mematuhi peraturan dan piawaian keselamatan bukan sahaja keperluan undang-undang tetapi juga tanggungjawab etika. Mengekalkan budaya keselamatan yang kukuh memastikan organisasi memenuhi atau melebihi keperluan kawal selia, mengurangkan kemungkinan penalti dan akibat undang-undang.
  4. Budaya Organisasi yang Positif: Komitmen terhadap keselamatan memupuk kepercayaan dan kerjasama di kalangan pekerja. Apabila pekerja melihat bahawa majikan mereka menghargai kesejahteraan mereka dan secara aktif berusaha untuk mengurangkan risiko, ia memupuk rasa kesetiaan dan komitmen kepada organisasi. Budaya positif ini boleh melangkaui kebimbangan keselamatan, menyumbang kepada kepuasan dan pengekalan pekerja secara keseluruhan.

Sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Sedunia di Tempat Kerja dan Hari Peringatan Pekerja, adalah penting bagi perniagaan untuk memikirkan komitmen mereka terhadap keselamatan dan menilai semula amalan mereka untuk memastikan kesejahteraan pekerja mereka. Dengan memupuk budaya yang mengutamakan keselamatan, organisasi boleh mewujudkan persekitaran kerja yang lebih sihat, lebih produktif dan menyumbang kepada usaha global untuk mencegah kemalangan dan kematian di tempat kerja.

Cara Chemwatch boleh tolong?

Chemwatch menghasilkan Helaian Data Keselamatan (SDS) untuk memastikan semua pengguna anda sedar tentang bahaya yang berkaitan dengan bahan kimia yang digunakan dalam produk. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesan alam sekitar dan kesihatan bahan kimia, atau cara meminimumkan risiko semasa bekerja dengan bahan kimia, kami sedia membantu. Kami mempunyai alatan untuk membantu anda dengan pelaporan mandatori, serta menjana SDS dan Penilaian Risiko. Kami juga mempunyai perpustakaan webinar yang meliputi peraturan keselamatan global, latihan perisian, kursus bertauliah dan keperluan pelabelan. Untuk maklumat lanjut, Hubungi Kami hari ini!

Sumber
https://www.osha.gov
https://www.law.cornell.edu/wex/occupational_hazard
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2024/lang–en/index.htm

Pertanyaan Cepat