Panduan Lengkap Barang Berbahaya Model PBB untuk Label Pengangkutan

08/03/2023

Label adalah keperluan dalam banyak bidang kuasa untuk pengangkutan barangan berbahaya. Label ini berbeza dengan label yang digunakan Storan yang mematuhi GHS, dengan penambahan label bukan GHS untuk pengangkutan barang radioaktif, bahan berjangkit dan pelbagai barangan berbahaya. Sistem PBB bertujuan untuk memastikan konvensyen pelabelan, komunikasi dan klasifikasi yang konsisten di peringkat antarabangsa, menjadikan perdagangan dan pergerakan bahan kimia tugas yang lebih mudah dan selamat. 

Label ini secara teknikalnya bukan sebahagian daripada GHS, sebaliknya ia adalah daripada Peraturan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya. Walau bagaimanapun, mereka hampir selalu disahkan dalam bidang kuasa yang turut menerima pakai GHS sebagai model kawal selia mereka untuk pengendalian bahan kimia yang selamat.

Bergantung pada bidang kuasa, label barang berbahaya akan menjadi salah satu bahagian yang lengkap pelekat. Maklumat tambahan mengenai muatan berletak mungkin termasuk Nombor PBB bahan, nama kimia, Kod HAZCHEM, dan butiran hubungan kecemasan. Teruskan membaca untuk memahami maksud label ini untuk pelbagai kelas barangan berbahaya.

Kelas 1: Bahan letupan

Tanda Barang Berbahaya 1.1 Bahan Letupan
Tanda Barang Berbahaya 1.4 Bahan Letupan

Kelas ini merangkumi semua bahan letupan, kecuali yang terlalu berbahaya untuk diangkut, dan divisualisasikan oleh bulatan yang meletup. Kelas ini mungkin termasuk bahan dan barang yang mempunyai bahaya letupan besar-besaran, bahaya unjuran, bahaya kebakaran dan letupan kecil, bahan piroteknik, dan bahan yang mungkin meletup tetapi sangat tidak sensitif. 

Bahan dan barang letupan boleh dikelaskan kepada satu daripada enam bahagian, daripada 1.1 paling berbahaya kepada 1.6 paling tidak berbahaya. 

Kelas 2: Gas

Tanda Barang Berbahaya 2 Tengkorak Gas
Tangki Gas Tanda Barang Berbahaya 2
Barang Berbahaya Tanda 2 Gas Api

Model PBB mentakrifkan gas sebagai bahan yang sama ada mempunyai tekanan wap lebih besar daripada 300kPa pada 50°C, atau gas sepenuhnya pada 20°C pada tekanan atmosfera standard. Kategori ini juga termasuk artikel gas mampat, cecair, terlarut dan terjerap. Item dalam kelas ini diisih kepada tiga bahagian: 2.1: gas mudah terbakar, 2.2: gas tidak mudah terbakar dan bukan toksik, dan 2.3: gas toksik, dilabelkan dengan piktogram masing-masing nyalaan, silinder gas atau tengkorak dan tulang bersilang.

Kelas 3: Cecair mudah terbakar

Tanda Barang Berbahaya 3 Cecair Mudah Terbakar
Tanda Barang Berbahaya 3 Cecair Mudah Terbakar gelap

Kelas ini merangkumi semua cecair mudah terbakar—termasuk cecair, campuran cecair atau cecair yang mengandungi pepejal terampai. Kategori ini telah ditakrifkan sebagai bahan yang mengeluarkan wap mudah terbakar pada suhu tidak lebih daripada 60°C, ujian cawan tertutup, atau tidak lebih daripada 65.6°C, ujian cawan terbuka, serta cecair yang diangkut pada suhu melebihi kilatnya titik. Kelas ini juga termasuk bahan letupan penyahpeka cecair.

Kelas 4: Pepejal mudah terbakar; bahan yang boleh menyebabkan pembakaran spontan; bahan yang, jika bersentuhan dengan air, mengeluarkan gas mudah terbakar.

Tanda Barang Berbahaya 4 Jalur Pepejal Mudah Terbakar
Tanda Barang Berbahaya 4 Pepejal Mudah Terbakar merah
Tanda Barang Berbahaya 4 Pepejal Mudah Terbakar biru

Kelas ini termasuk item yang boleh menyebabkan kebakaran melalui geseran atau mudah terbakar di bawah keadaan pengangkutan biasa, dengan haba tindak balas lebih daripada 300 J/g.

Bahagian 4.1, yang ditunjukkan oleh label berjalur merah dan putih, meliputi pepejal mudah terbakar, bahan reaktif sendiri (tidak termasuk bahan letupan Kelas 1 atau bahan pengoksida Kelas 5), bahan pempolimeran dan bahan letupan nyahpeka pepejal.

Bahagian 4.2, yang ditunjukkan oleh label terbahagi dua merah dan putih, menentukan bahan yang akan menyala dalam masa lima minit apabila bersentuhan dengan udara, serta bahan pemanasan sendiri (yang mungkin membawa kepada pencucuhan selama beberapa jam atau hari).

Bahagian 4.3, yang ditunjukkan oleh label biru, meliputi bahan yang berubah menjadi gas mudah terbakar selepas bersentuhan dengan air. Gas dalam kombinasi dengan udara boleh membentuk campuran mudah letupan.

Kelas 5: Bahan pengoksidaan dan peroksida organik

Tanda Barang Berbahaya 5 Bahan pengoksida dan peroksida organik
Tanda Barang Berbahaya 5 Bahan pengoksida dan peroksida organik berwarna kuning

Bahagian 5.1 mengkategorikan bahan pengoksidaan. Dalam erti kata lain, bahan yang secara amnya menyebabkan atau menyumbang kepada pembakaran bahan lain dengan membebaskan oksigen. Ini ditunjukkan pada label dengan nyalaan di atas bulatan. 

Bahagian 5.2, yang ditunjukkan oleh label terbahagi dua merah dan kuning dengan nyalaan, mengkategorikan peroksida organik. Bahan-bahan ini ditakrifkan sebagai mempunyai struktur bivalen -OO-, dengan keupayaan untuk membentuk radikal organik. Ini adalah bahan yang tidak stabil secara haba yang boleh terbakar, meletup, atau bertindak balas secara berbahaya dengan bahan lain. 

Kelas 6: Bahan toksik dan berjangkit


Tanda Barang Berbahaya 6 Beracun
Barang Berbahaya Tanda 6 bahan berjangkit

Bahagian 6.1 meliputi bahan toksik, yang ditunjukkan dengan tengkorak dan tulang bersilang pada label, yang boleh menyebabkan kematian, kecederaan serius atau bahaya kepada kesihatan manusia. Ini mungkin melalui sentuhan kulit, penyedutan atau pengingesan.

Bahagian 6.2 meliputi bahan berjangkit, yang diketahui atau dijangka mengandungi patogen penyebab penyakit, dan ditunjukkan oleh label dengan tiga bulan sabit di atas bulatan. 

Kelas 7: Bahan radioaktif

Tanda Barang Berbahaya 7 Bahan radioaktif

Bahan radioaktif ditakrifkan sebagai sebarang bahan yang mengandungi atau tercemar oleh radionuklid, dengan aktiviti melebihi ambang yang diberikan. Ambang ini berbeza-beza bergantung kepada spesies radioaktif.

Bahan dilabelkan dalam salah satu daripada tiga cara bergantung pada kategori kelas (diberikan mengikut kadar dos maksimum). Kategori I menggunakan label putih dengan simbol trefoil hitam dan satu bar menegak merah. Kategori II dan kategori III kedua-duanya menggunakan label kuning dan putih terbahagi dua, dengan dua dan tiga bar merah masing-masing.

Kelas 8: Bahan menghakis

Tanda Barang Berbahaya 8 Bahan menghakis

Kelas barangan berbahaya ini meliputi bahan yang akan merosakkan kulit, barangan lain atau alat pengangkutan yang tidak dapat dipulihkan apabila tersentuh. Bahan seperti ini divisualisasikan pada label hitam dan putih terbelah dua, dengan tangan dan permukaan logam terhakis daripada bahan cecair.

Kelas 9: Pelbagai bahan dan artikel berbahaya, termasuk bahan berbahaya kepada alam sekitar

Tanda Barang Berbahaya 9 Pelbagai bahan berbahaya

Bahan dan artikel dalam kelas ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada: asbestos, bateri litium, kapasitor, peralatan menyelamatkan nyawa, baja berasaskan ammonium nitrat, organisma dan mikroorganisma yang diubah suai secara genetik, bahan yang diangkut pada suhu tinggi (cecair melebihi 100°C atau pepejal melebihi 240°C), dan bahan berbahaya kepada alam sekitar. 

Ia juga merupakan kategori selimut untuk bahan atau barang yang mendatangkan bahaya semasa pengangkutan, tetapi tidak memenuhi definisi kelas lain. Kelas 9: pelbagai barangan berbahaya ditunjukkan oleh label putih dengan 7 jalur hitam menegak di bahagian atas. 

Chemwatch sedia membantu

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang keselamatan bahan kimia, penyimpanan atau peraturan, kami sedia membantu. Pada Chemwatch kami mempunyai pelbagai pakar yang merangkumi semua bidang pengurusan kimia, daripada pemetaan haba kepada Penilaian Risiko kepada penyimpanan bahan kimia, ePembelajaran dan banyak lagi. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut.

Sumber:

Pertanyaan Cepat