Perubahan kepada Piawaian Pendedahan Tempat Kerja untuk Asap Kimpalan

04/04/2024


Produk sampingan yang biasa ditemui di tempat kerja industri, asap kimpalan berpotensi menyebabkan kemudaratan yang ketara kepada kesihatan dan keselamatan pekerja. Safe Work Australia baru-baru ini telah melaksanakan perubahan pada piawaian pendedahan untuk asap kimpalan untuk memastikan amalan tempat kerja yang lebih selamat. Perubahan ini datang sebagai langkah penting ke arah menjaga kesejahteraan pekerja yang terdedah kepada asap kimia berbahaya.

Perkara Utama Kemas Kini

  • Piawaian pendedahan baharu: pengurangan segera dalam piawaian pendedahan untuk asap kimpalan telah digubal untuk mengurangkan daripada purata wajaran masa 8 jam (TWA) 5 mg/m3 kepada 1 mg/m3.
  • Implikasi kesihatan & keselamatan: piawaian yang disemak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan pendedahan. Adalah penting untuk menyemak perubahan ini untuk memastikan pematuhan dengan piawaian pendedahan yang dikemas kini.
  • Pertimbangan pematuhan: kami menggalakkan anda menilai protokol keselamatan bahan kimia semasa anda dan mengemas kininya agar sejajar dengan piawaian pendedahan tempat kerja yang disemak semula.
  • Orang yang menjalankan perniagaan atau usaha (PCBU): PCBU mesti memastikan bahawa pekerja tidak terdedah kepada sebarang bahan cemar bawaan udara melebihi kepekatan yang disenaraikan dalam senarai WES.
Safe Work Australia baru-baru ini telah melaksanakan perubahan pada piawaian pendedahan untuk asap kimpalan untuk memastikan amalan tempat kerja yang lebih selamat

Kemungkinan Langkah Yang Anda Boleh Ambil untuk Pematuhan

Lakukan penilaian menyeluruh tentang langkah asap kimpalan anda: ini boleh melibatkan penilaian sistem pengudaraan, amalan peralatan pelindung diri (PPE), dan jenis bahan habis kimpalan yang digunakan.

Pantau kawalan proses kimpalan: mengurangkan keperluan untuk mengimpal, serta menerima pakai proses alternatif jika boleh, boleh membantu mengurangkan risiko pendedahan kepada asap kimpalan. Kaedah lain yang mungkin adalah mengubah suai proses kimpalan untuk mengawal penjanaan asap berbahaya.

Semak pemilihan RPE dan protokol latihan: Adalah amat penting untuk memastikan pengimpal dilengkapi dengan baik dengan alat pernafasan standard industri yang memenuhi piawaian pendedahan baharu untuk perlindungan yang betul. Selain itu, latihan yang betul mesti disediakan untuk penggunaan dan penyelenggaraan yang betul.

Cara Chemwatch boleh tolong?

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesan alam sekitar dan kesihatan bahan kimia, atau cara meminimumkan risiko semasa bekerja dengan bahan kimia, kami sedia membantu. Kami mempunyai alatan untuk membantu anda dengan pelaporan mandatori, serta menjana SDS dan Penilaian Risiko. Kami juga mempunyai perpustakaan webinar yang meliputi peraturan keselamatan global, latihan perisian, kursus bertauliah dan keperluan pelabelan. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami hari ini!

Sumber

Pertanyaan Cepat