Bagaimanakah Pematuhan SOC 2.2 Dapat Meningkatkan Langkah Keselamatan Siber?

12/12/2023

Dalam era kemajuan digital dan operasi dipacu data, keselamatan maklumat sensitif adalah penting untuk organisasi pada skala global. Dengan serangan dan ancaman siber yang terus berkembang, syarikat menjadi perlu untuk menambah sebanyak mungkin lapisan keselamatan untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan.

Lapisan yang boleh dipercayai ialah pensijilan Kawalan Organisasi Perkhidmatan (SOC) 2.2, sistem komprehensif yang direka untuk meningkatkan langkah keselamatan dan mengukuhkan pertahanan siber organisasi.

Akreditasi SOC 2.2 ialah satu set piawaian yang memfokuskan secara khusus pada penyedia perkhidmatan mengurus data pelanggan dalam awan, menekankan kepentingan keselamatan maklumat, ketersediaan, integriti pemprosesan, kerahsiaan dan privasi.

Pematuhan SOC 2.2 ialah satu set piawaian yang memfokuskan secara khusus pada penyedia perkhidmatan yang mengurus data pelanggan dalam awan, menekankan kepentingan keselamatan maklumat, ketersediaan, integriti pemprosesan, kerahsiaan dan privasi.

Memahami SOC 2.2 Pematuhan

Pematuhan SOC 2.2 ialah satu set piawaian yang dibangunkan oleh Institut CPA Amerika (AICPA) untuk memastikan organisasi mengendalikan data dengan selamat. Rangka kerja ini memberi tumpuan khusus kepada penyedia perkhidmatan yang mengurus data pelanggan dalam awan, menekankan kepentingan keselamatan maklumat, ketersediaan, integriti pemprosesan, kerahsiaan dan privasi.

Meningkatkan Keselamatan Maklumat

Salah satu faedah utama pematuhan SOC 2.0 ialah kesan langsungnya terhadap keselamatan maklumat. Dengan mematuhi keperluan keselamatan yang ketat yang digariskan dalam rangka kerja SOC 2.0, organisasi boleh mengenal pasti kelemahan, melaksanakan kawalan yang teguh dan mengurangkan risiko dengan berkesan. Ini bukan sahaja melindungi data sensitif tetapi juga mewujudkan budaya kesedaran keselamatan dalam organisasi.

SOC 2.0 memerlukan organisasi untuk melaksanakan langkah keselamatan seperti kawalan akses, penyulitan dan audit keselamatan biasa. Langkah-langkah ini bukan sahaja melindungi daripada ancaman luar tetapi juga melindungi daripada risiko dalaman, memastikan bahawa hanya kakitangan yang diberi kuasa boleh mengakses dan memanipulasi data sensitif.

Penambahbaikan Berterusan dan Kebolehsuaian

Ancaman keselamatan adalah dinamik, sentiasa berkembang untuk mengeksploitasi kelemahan baharu. Pematuhan SOC 2.0 menggalakkan organisasi untuk menggunakan pendekatan proaktif terhadap keselamatan dengan memerlukan pemantauan, penilaian dan penambahbaikan berterusan. Kebolehsuaian ini memastikan langkah keselamatan sentiasa dikemas kini dengan ancaman yang muncul, memberikan pertahanan yang teguh terhadap risiko siber yang berkembang.

Chemwatch Mencapai SOC 2.2

Chemwatch telah mencapai pematuhan SOC 2.2 untuk sistem Pengurusan Kimia kami, menambah satu lagi lapisan keselamatan siber kepada komitmen kami terhadap kecemerlangan. Pencapaian ini adalah bukti dedikasi kami untuk menyediakan perkhidmatan yang selamat dan boleh dipercayai kepada pelanggan dan rakan kongsi kami yang dihargai. 

Kami percaya kepada amalan yang telus dan teguh, memastikan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan aset maklumat.

Cara Chemwatch boleh tolong?

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesan alam sekitar dan kesihatan bahan kimia, atau cara meminimumkan risiko semasa bekerja dengan bahan kimia, kami sedia membantu. Kami mempunyai alatan untuk membantu anda dengan pelaporan mandatori, serta menjana SDS and Penilaian Risiko. Kami juga mempunyai perpustakaan webinar yang meliputi peraturan keselamatan global, latihan perisian, kursus bertauliah dan keperluan pelabelan. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami hari ini!

Sumber:

Pertanyaan Cepat