ChemwatchDasar Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus

Chemwatch dengan bangganya mengumumkan Dasar Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) kami yang baharu.

Chemwatch Dasar Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus

Kami memahami bahawa amalan perniagaan yang bertanggungjawab adalah penting dan kami komited terhadap tanggungjawab sosial yang mampan dan bersepadu dalam semua aspek perniagaan kami. Ini termasuk kepelbagaian dan kemasukan, perlindungan data pelanggan, kesedaran alam sekitar dan dasar dan prosedur etika.

Chemwatch menyedari bahawa untuk terus mencipta dan mengekalkan nilai jangka panjang dalam dunia yang pesat berubah, dan mengurus risiko dan peluang yang berkaitan dengannya, pendekatan holistik terhadap Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) adalah penting.

Untuk maklumat lanjut tentang dasar ESG kami, klik disini atau hubungi khidmat Pelanggan@chemwatch. Bersih.

Pertanyaan Cepat