Chemwatch kini diperakui ISO 27001 Cybersecurity

Chemwatch dengan sukacitanya mengumumkan bahawa kami kini diperakui ISO 27001 Cybersecurity

Apakah ini?

ISO/IEC 27001:2013 memerlukan pengurusan:

  • Periksa secara sistematik risiko keselamatan maklumat organisasi, mengambil kira ancaman, kelemahan dan kesan;
  • Mereka bentuk dan melaksanakan set kawalan keselamatan maklumat yang koheren dan komprehensif dan/atau bentuk rawatan risiko lain (seperti pengelakan risiko atau pemindahan risiko) untuk menangani risiko tersebut yang dianggap tidak boleh diterima; dan
  • Mengguna pakai proses pengurusan menyeluruh untuk memastikan bahawa kawalan keselamatan maklumat terus memenuhi keperluan keselamatan maklumat organisasi secara berterusan.

Ini bermakna perpustakaan maklumat kimia dan SDS kami, serta data pelanggan sulit dilindungi oleh kawalan keselamatan maklumat komprehensif yang terus bertambah baik.

Pertanyaan Cepat