OSHA mencadangkan kemas kini ke HCS (USA)

OSHA mencadangkan kemas kini ke HCS (USA)

Pada 5 Februari 2021, Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) Jabatan Tenaga Kerja AS mengeluarkan peraturan yang dicadangkan untuk mengemas kini Piawaian Komunikasi Bahaya (HCS) yang ada agar selaras dengan Semakan GHS 7.

Peraturan yang dicadangkan bertujuan untuk:

  • Tingkatkan perlindungan pekerja
  • Mengurangkan kejadian penyakit dan kecederaan yang berkaitan dengan bahan kimia di tempat kerja
  • Tingkatkan maklumat label dan SDS untuk bahan kimia berbahaya
  • Tingkatkan penjajaran dengan agensi persekutuan lain dan Kanada
  • Meningkatkan peredaran maklumat bahaya kepada pekerja

OSHA menubuhkan HCS pada tahun 1983 untuk menyediakan pendekatan standard untuk komunikasi bahaya di tempat kerja. HCS terakhir dikemas kini pada tahun 2012 agar selaras dengan Semakan GHS 3. 

Lebih banyak maklumat tersedia melalui 'OSHA Jabatan Tenaga Kerja AS mengeluarkan peraturan yang dicadangkan untuk mengemas kini standard komunikasi bahaya'.

Pertanyaan Cepat