Data Analitis

ANALISIS DATA

Set Alat Visual baharu daripada Chemwatch

Sangat mudah untuk dilupakan bahawa hanya mengumpulkan data boleh menjadi tidak produktif

Perwakilan data tersebut, menggunakan analitik visual, dapat membantu memahami tren, dan dalam pemeliharaan persekitaran kerja yang lebih selamat

. Chemwatch pendekatan

Pilih kombinasi mana-mana bidang data - alat penilaian kami akan secara automatik menentukan rangkaian "widget" yang mungkin mewakili data

Lebih 250 medan data dan pelbagai kombinasi mereka kini dinilai

Data mungkin ditunjukkan dalam

  • Jadual
  • Graf
  • Carta pai
  • Carta donat
  • Histogram (2 D dan 3D)
  • Carta talian
  • Carta kawasan
  • Carta gelembung

Pertanyaan Cepat