Keluar

ChemwatchPerkhidmatan outboarding menawarkan kepada pentadbir butiran tentang cara pengguna terlibat dengan sistem kami, dari mana-mana sahaja di dunia. Data dipecahkan kepada peta, jadual dan perwakilan visual interaktif yang menjadikan pengurusan sistem anda mudah.

Kebaikan:

  • Alat bantu visual interaktif yang mudah digunakan.
  • Setiap set data dapat digunakan secara individu atau secara kolektif pada sistem anda.
  • Boleh digunakan untuk mana-mana lokasi syarikat di seluruh dunia.
  • Semua keperluan pengumpulan data anda berada di satu tempat.
  • Boleh dipecah menjadi pengguna individu atau sebagai syarikat secara keseluruhan.

Pertanyaan Cepat