Een complete gids voor chemische risicobeoordelingen

27/07/2022

Risicobeoordelingen zijn essentieel bij beheer van chemicaliën om het risico voor de menselijke gezondheid te minimaliseren. Ze zijn een evaluatie van de mogelijke manieren waarop een gevaar zich kan voordoen om schade te veroorzaken, en zijn essentieel op elke werkplek waar fysieke, chemische of andere beroepsrisico's aanwezig kunnen zijn. 

Waarom risicobeoordelingen uitvoeren?

Een risicobeoordeling kan worden gebruikt om te bepalen:

  • De ernst van een risico
  • of bestaande beheersmaatregelen effectief zijn 
  • welke actie u moet ondernemen om het risico te beheersen? 
  • hoe dringend een reactie moet worden genomen?

Chemwatch's krachtige software neemt het harde werk uit het genereren van risicobeoordelingen. Het leest automatisch het SDS van uw chemische stof en berekent risicofactoren op basis van uw taak, waarbij risicocontroles worden gecombineerd tot een beknopt en leesbaar document van één pagina. Onze beoordeling omvat gevarenaanduidingen, classificatie-informatie, risicocontroles en grondige aanbevelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Blijf lezen om het belang van risicobeoordelingen te begrijpen en hoe u er een kunt uitvoeren voor uw werkplek

Wat is risico?

De term risico en gevaar worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze hebben een heel verschillende betekenis. Volgens het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is een gevaar elke bron van mogelijke schade, schade of nadelige gezondheidseffecten op iets of iemand. Risico is de waarschijnlijkheid en mate waarin een persoon schade zal oplopen of nadelige gezondheidseffecten zal ondervinden als gevolg van blootstelling aan een gevaar.

Het hanteren en opslaan van chemicaliën brengt een risiconiveau met zich mee dat kan worden beheerd met passende controles.
Het hanteren en opslaan van chemicaliën brengt een risiconiveau met zich mee dat kan worden beheerd met passende controles.

Factoren die van invloed zijn op het risico zijn onder meer: ​​hoeveel een persoon wordt blootgesteld aan een gevaar; hoe de persoon wordt blootgesteld (inademing, inslikken, huidcontact, enz.); en hoe ernstig de effecten van de blootstelling aan gevaar zijn in de gegeven omstandigheden. Omdat het hanteren en opslaan van chemicaliën inherente risico's met zich meebrengt, is ons doel werkgevers en werknemers te helpen kosteneffectieve oplossingen te vinden om risico's op hun werkplek te beheersen in het voordeel van alle betrokkenen.

Hoe beperkt een risicobeoordeling het risico?

Een risicobeoordeling is de sleutel tot het beheer van de gezondheid en veiligheid op het werk in elk bedrijf waar chemicaliën worden verwerkt. Het stelt werkgevers en bedrijven in staat om proactief te zijn bij het identificeren van gevaren en het nemen van maatregelen om de kans op risico te minimaliseren voordat zich een incident voordoet. 

De Australian Work Health and Safety Act 2011 (WHS Act) stelt dat de sleutel tot een goede risicobeoordeling is om te bepalen welke gevaren- en risicobeheersing 'redelijk praktisch' zijn. Dit omvat het bepalen van de waarschijnlijkheid en mate van schade, evenals het beoordelen van de beschikbaarheid en geschiktheid van risicobeheersingsmaatregelen. De meest effectieve manier om een ​​risico te beperken is om het volledig te verwijderen, maar dit is niet altijd mogelijk, vooral niet in de chemische industrie.

Hoewel u misschien maar één veiligheidsinformatieblad hebt voor een bepaald product, heeft u mogelijk meerdere risicobeoordelingen nodig, afhankelijk van de vereiste taken. Het overbrengen van aceton van het ene vat naar het andere heeft bijvoorbeeld heel andere gevaren dan het sproeien van aceton op een oppervlak.

Wanneer een risicobeoordeling uitvoeren? 

Risicobeoordelingen zijn een noodzakelijk en doorlopend proces bij het werken met chemicaliën, evenals andere gevaarlijke materialen of omstandigheden. Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd wanneer er veranderingen op een werkplek zijn die een nieuw of onbekend risico kunnen opleveren, of de effectiviteit van bestaande risicobeheersingsmaatregelen kunnen beïnvloeden. Het is ook belangrijk om samengestelde risico's te beoordelen als een werkactiviteit een aantal gevaren combineert. Een risicobeoordeling moet de oorzaak van het risico bepalen en welke redelijke controles kunnen worden geïmplementeerd om het risico te minimaliseren. 

Risicocommunicatie en risicobeheersing zijn essentieel voor een succesvolle en veilige werkplek.
Risicocommunicatie en risicobeheersing zijn essentieel voor een succesvolle en veilige werkplek. 

De WHS-wet 2011 legt uit dat de zorgplicht voor risicobeheer deels ligt bij personen die een bedrijf of onderneming (PCBU's) en werkplekfunctionarissen uitoefenen, evenals bij importeurs, fabrikanten en leveranciers van stoffen. Het beoordelen van risico's moet de betrokkenheid van werknemers omvatten om te beslissen welke controles redelijk praktisch zijn. Werknemers hebben ook de plicht om voor hun persoonlijke veiligheid te zorgen en geen onnodige risico's te nemen.

Hoe een risicobeoordeling uit te voeren?

Een stapsgewijze handleiding voor het maken van een risicobeoordeling in uw Chemwatch systeem is te vinden in onze webinar van ditzelfde onderwerp. Het wordt ook uiteengezet in de eLearning-module Risicobeoordeling in de Chemwatch portaal. 

De module Risicobeoordeling is als optie beschikbaar in onze GoldFFX-, Chemeritus- en COSHH COBRA-pakketten. De module is gebaseerd op de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties (VN) en stelt werkgevers en werknemers in staat om een ​​risicobeoordeling te maken met gemak. Het is ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen en elimineert expertise als factor, zodat iedereen risicobeoordelingen en -controles kan genereren en communiceren. 

Het enige wat je nodig hebt is het VIB of label en arbeidsvoorwaarden. Omstandigheden omvatten het type taak, werktemperatuur, stoffigheid of vluchtigheid bij die temperatuur, en de schaal en frequentie van het gebruik van chemicaliën in de gegeven taak. Onze software kan vervolgens een risicobeoordeling genereren, compleet met geïdentificeerde controlebanden en schriftelijke richtlijnen voor het beheersen van risico's in de gespecificeerde taak, inclusief veiligheidsaanbevelingen, controles en PBM-suggesties, evenals optionele goedkeuringsinformatie.

In onze database met SDS kunnen bijna alle risicobeoordelingen vooraf worden ingevuld door middel van SDS-gegevensextractie. Gegevenspunten omvatten: ingrediënten, verhoudingen, CAS-nummers, fysische en chemische eigenschappen, GHS-classificaties en veiligheidsaanbevelingen en pictogrammen. Als gegevens niet beschikbaar zijn, kunt u een lid van de Chemwatch team om het voor u uit te pakken, of u kunt het zelf uitpakken. Hieruit genereert ons programma in slechts 30 seconden een volledig risicobeoordelingsrapport voor u.

Conformiteit

Chemwatch Risicobeoordelingsrapporten voldoen aan ILO- en VN-modellen voor menselijke gezondheid en veiligheid. De rapporten van één pagina geven advies voor gebruik, hantering, transport en opslag, volgens de classificatie op het productetiket of SDS. Chemwatch Gezondheidsrisicobeoordelingsrapporten bevatten iconen, pictogrammen, duidelijke en beknopte zinnen, evenals kleurgecodeerde gevaren- en risicoverklaringen om gemakkelijke en beknopte communicatie te garanderen.

Een voorbeeldsectie van een Chemwatch risicobeoordeling van één pagina.
Een voorbeeldsectie van een Chemwatch risicobeoordeling van één pagina.

Het risicobeoordelingsproces wordt gebaseerd op het control banding-model van de ILO, dat de subjectiviteit van risico's minimaliseert en de controles maximaliseert om de gezondheid van werknemers te beschermen. Het kent bepaalde controlemaatregelen toe aan bepaalde chemicaliën die alle vereiste risicobeheersingsmaatregelen omvatten op basis van de GHS-gevarenclassificatie. COSHH (controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid) Essentials heeft deze controlebanden nog verder verfijnd om de zakelijke naleving in het Verenigd Koninkrijk te handhaven, en ChemwatchHet systeem van 's is compatibel in de vele regio's die control banding gebruiken als hulpmiddel voor het beoordelen van hun keuze.

Chemwatch is hier om te helpen

Heeft u vragen over de module Risicobeoordeling, neem dan contact op met de Chemwatch ploeg vandaag. We zijn geïnformeerd door meer dan 30 jaar chemische expertise en goed uitgerust om u te helpen bij het evalueren van risico's. We hebben ook een bibliotheek met eerdere webinars over wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Houd onze in de gaten Webinar kalender voor aankomende webinars, mini-briefs en ChemXpress-trainingsvideo's.

Bronnen:

Snel onderzoek