Een inleiding tot de SCIP-database van ECHA

22/06/2022

Zeer zorgwekkende stoffen worden vaak over het hoofd gezien als een technisch product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Met de lijst van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP) van ECHA wordt getracht om demonteurs en afvalverwerkers te informeren over de chemische gevaren die in deze producten aanwezig zijn, die mogelijk niet eerder zijn bekendgemaakt. De rapportagevereisten van ECHA betekenen dat de database gedetailleerde gevareninformatie over productonderdelen kan bieden, evenals de locatie van het gevaar in producten.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is het belangrijkste agentschap dat toezicht houdt op alles wat met chemisch beheer te maken heeft in de Europese Unie. Ze handhaven classificatie- en etiketteringsvoorschriften, ontvangen meldingen van gifcentra en houden toezicht op zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in producten die op de EU-markt worden verkocht. SVHC's zijn sterk gereguleerd vanwege hun potentiële risico voor de menselijke gezondheid of het milieu. Technische producten die SVHC's bevatten, moeten aan ECHA worden gemeld om op de lijst van zorgwekkende stoffen in producten te worden geplaatst. 

Lees verder voor meer informatie over de database en uw rapportagevereisten aan ECHA.

Waarom SCIP bestaat

Onder de vlag van handelsgeheim houden productiebedrijven vaak de exacte chemische samenstelling van hun producten vertrouwelijk, dus het vrijgeven van gevaarlijke stoffen was voorheen naar goeddunken van de producenten. 

SCIP is door ECHA in het leven geroepen om dit te bestrijden en ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de omgang met gevaarlijke of betreffende materialen, wordt geïnformeerd over de mogelijke risico's. Dit is vooral relevant voor afvalverwerkers die technische producten moeten hanteren of demonteren. Ze zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan ​​en de locatie van gevaarlijke chemicaliën die erin verborgen zijn.

Cadmium wordt bijvoorbeeld gebruikt als opofferende coating op materialen om corrosie van het onderliggende product te minimaliseren, en lood wordt vaak gebruikt in elektrische componenten. Zowel lood als cadmium blijken schadelijke effecten te hebben op de menselijke gezondheid. 

Alle artikelen die >0.1% w/g van een SVHC-geregistreerde chemische stof in de kleinste productcomponent bevatten, moeten aan ECHA worden gemeld.
Alle artikelen die >0.1% w/g van een SVHC-geregistreerde chemische stof in de kleinste productcomponent bevatten, moeten aan ECHA worden gemeld.

De SCIP-lijst dient om consumenten en afvalverwerkers te helpen zich bewust te zijn van de materialen waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Het is ook bedoeld als een mechanisme om deze gevaarlijke stoffen geleidelijk uit producten te verwijderen of te vervangen, en om giftig percolaat van afvalproducten die op stortplaatsen terechtkomen te helpen minimaliseren. 

Wat vertelt de SCIP u?

De SCIP-database deelt dezelfde infrastructuur als de Database geregistreerde stoffen en beide rapporteren gevaarlijke stoffen. De database met geregistreerde stoffen kijkt echter alleen naar afzonderlijke chemicaliën die op de lijst staan, terwijl SCIP kijkt naar technische producten en hun componenten, waarin gevaarlijke materialen kunnen worden gevonden.

Met de SCIP kunnen gebruikers op verschillende manieren naar componenten zoeken om de effectiviteit te maximaliseren. U kunt zoekopdrachten verfijnen op artikelidentificatie/referentienummer, artikelcategorie, materiaalcategorie, zeer zorgwekkende stof(fen), bezorgdheid/reden voor opname, of u kunt eenvoudig zoeken op SCIP-nummer. Zodra u uw product heeft gevonden, kunt u de vermelde componenten en eventuele SVHC's erin vinden.

Een SCIP-geregistreerde waterpomp kan worden onderverdeeld in de vermelde componenten, en gevaarlijke stoffen in die componenten kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.
Een SCIP-geregistreerde waterpomp kan worden onderverdeeld in de vermelde componenten, en gevaarlijke stoffen in die componenten kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.

Rapportage vereisten

Producenten, assembleurs en distributeurs van producten die binnen de EU zijn vervaardigd, zijn verplicht ECHA op de hoogte te stellen als hun producten SVHC's bevatten. Voor producten die buiten de EU zijn vervaardigd maar op de EU-markt worden gebracht, ligt het bij de importeur om ECHA op de hoogte te stellen als er gevaarlijke componenten zijn, namens en met steun van niet-EU-producenten.

Alle producten die >0.1% w/w van een SVHC-vermelde chemische stof bevatten in de kleinste onderdeel moeten worden gemeld aan ECHA voor toevoeging aan de SCIP-lijst. De drempel wordt vaak verward met > 0.1% van het totale product, maar dit is niet nauwkeurig. Producten met componenten onder de drempel zijn vrijgesteld. 

Voor een meer gedetailleerde gids over rapportagevereisten voor uw bedrijf, biedt Yordas Insight: Een praktische gids voor de SCIP-database. Deze cursus bevat leermiddelen om u te helpen de vereisten van SCIP te begrijpen, uw gegevenslacunes te identificeren, u bewust te zijn van de gegevensuitdagingen en mogelijke oplossingen en een strategie voor gegevensverzameling te identificeren.

Hoe op de hoogte te stellen?

Een stapsgewijze handleiding voor het uploaden van producten naar de SCIP is te vinden in onze webinar over dit zelfde onderwerp. Kort gezegd, u kunt echter producten registreren door het IUCLID-bestand te maken via ECHA Cloud Services of vanuit uw IUCLID-desktop- of servertoepassing, en de productcomponenten en zorgwekkende elementen toe te voegen. Zodra het IUCLID-bestand compleet is, kunt u een dossier aanmaken op het ECHA-portaal en uw melding indienen. Als u bulksgewijs moet indienen, biedt ECHA ook geautomatiseerde systeem-naar-systeemdiensten.

Het is belangrijk dat melders de tijd nemen om alle componenten met SVHC's aan te pakken, omdat de effectiviteit van de database afhankelijk is van de kwaliteit van de gegevens. Er ontstaan ​​problemen wanneer inzendingen geen specifieke identificatiegegevens van artikelen bevatten (inclusief details van de fabrikant), of niet specifiek aangeven waar het gevaar (en dus het risico) zich in het product bevindt. Als een product of onderdeel niet kan worden gevonden, wordt het vaak aangezien voor "veilig", wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Chemwatch is hier om te helpen

At Chemwatch, beheren we onze eigen uitgebreide regelgeving en chemische database, gebaseerd op meer dan 30 jaar chemische expertise - en we zijn goed uitgerust om u te helpen met verplichte rapportage. We hebben ook een bibliotheek met eerdere webinars over wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Houd onze in de gaten Webinar kalender voor aankomende webinars, mini-briefs en ChemXpress-trainingsvideo's.

Bronnen:

Snel onderzoek