Hoe veilig is jouw tatoeage?

08/02/2023

Tatoeages zijn al duizenden jaren een facet van menselijke expressie, waardoor mensen de kans krijgen om hun creativiteit te tonen of dieper in contact te komen met hun cultuur. Mensen besteden uren aan onderzoek om de perfecte tattoo-artiest, het perfecte ontwerp of de betekenis achter een stuk te vinden. Hoeveel aandacht wordt er echter besteed aan de veiligheid van een tatoeage? Weet jij eigenlijk wel wat je in je lichaam stopt?

Gebrek aan regulering

Een deel van het probleem ligt in een gebrek aan substantiële regelgevende richtlijnen voor tatoeage-inkten. Hoewel artiesten zelf uitgebreide training en certificering van een autoriteit nodig hebben, en tattoo-bedrijven verplicht zijn tot uitgebreide hygiënenormen, is de regulering van inkten veel minder gedocumenteerd. De regulering van tatoeage-inkt, en alle biologisch gevaarlijke chemicaliën daarin, blijft grotendeels onbevredigend in veel delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten en Australië. 

De gezondheids- en veiligheidsnormen voor tattoo-artiesten zijn uitgebreid, maar in veel delen van de wereld is niet dezelfde zorg besteed aan het reguleren van tattoo-inkten en -pigmenten.
De gezondheids- en veiligheidsnormen voor tattoo-artiesten zijn uitgebreid, maar in veel delen van de wereld is niet dezelfde zorg besteed aan het reguleren van tattoo-inkten en -pigmenten.

In 2020 besloot het Europees Agentschap voor chemische stoffen echter de maatregelen te harmoniseren voor gevaarlijke chemicaliën in tatoeage-inkt, die mogelijk allergische reacties kunnen veroorzaken of kankerverwekkend of mutageen kunnen zijn. Dit omvat de beperking van meer dan 4,000 chemicaliën met maximaal veilige concentratielimieten, waaronder veel azokleurstoffen, kankerverwekkende aromatische amines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, metalen en methanol, waarvan er vele al aan beperkingen waren onderworpen vanwege hun gebruik in cosmetica. De specifieke pigmenten Blauw 15:3 en Groen 7 zijn vanaf 4 januari 2023 ook verboden voor tatoeëren in Europa.

Wat hoort er bij een tatoeage

De echte risico's van tatoeage-inkten liggen in een leemte in regelgeving en kennis, waar ze in veel regio's niet worden gereguleerd door de geneesmiddelen- of cosmetische autoriteiten. In massa geproduceerde industriële pigmenten, gebruikt in verven, kunststoffen en textiel, zijn grotendeels dezelfde als de pigmenten die worden gebruikt bij het maken van tatoeage-inkten en die elke dag onder de huid worden geïnjecteerd. Deze pigmenten zijn gemaakt van verschillende chemische families, waarvan sommige veiliger zijn dan andere. 

De pigmenten die in tatoeage-inkt worden gebruikt, zijn vaak identiek aan die voor het kleuren van verf, plastic en textiel.
De pigmenten die in tatoeage-inkt worden gebruikt, zijn vaak identiek aan die voor het kleuren van verf, plastic en textiel. 

Sommige rode en groene pigmenten zijn bijvoorbeeld vaak samengesteld uit zware metaalcomplexen zoals ijzer- en koperoxides. Organische azokleurstofverbindingen zijn verantwoordelijk voor veel van de helderdere kleuren zoals geel, oranje en violet. Zwart-witte inkten worden gemaakt van de veelgebruikte pigmenten carbonzwart en titaandioxide, waarvan de laatste jaren fel omstreden is of het al dan niet kankerverwekkend is. Bovendien kunnen dispersiemedia, stabilisatoren en antiseptica die aan tatoeage-inkten worden toegevoegd huidirriterende stoffen, allergenen of mogelijk kankerverwekkende stoffen (bijv. formaldehyde) bevatten. 

Onderzoekers van Binghamton University zijn begonnen met het onderzoeken van de samenstelling van populaire tattoo-inkten om tattoo-artiesten en klanten op de hoogte te houden van wat er in hun lichaam wordt gebruikt. Het team heeft verschillende spectroscopie- en microscopietechnieken gebruikt om zowel ingrediënten als deeltjesgrootte te identificeren, aangezien er toenemende bezorgdheid bestaat over de gevaarlijke aard van nanodeeltjes. De huidige database met gekarakteriseerde inkten is te vinden op Wat zit er in mijn inkt?

Chemische afbraak

Er is nog veel dat we niet weten over hoe het immuunsysteem na verloop van tijd reageert op tatoeage-inkten. Uit een onderzoek uit 2010 bleek dat personen met tatoeages meer kans hadden op huidaandoeningen en gevoeligheid voor zonlicht. In sommige gevallen is ontdekt dat inkt en andere chemicaliën migreren naar de lymfeklieren, wat de immuun- en ontstekingsreacties van het lichaam kan verstoren. 

Een aantal azokleurstofpigmenten, gedefinieerd door een centrale stikstof-stikstof dubbele binding, hebben het vermogen om onder ultraviolet licht (d.w.z. zonlicht) te verslechteren tot mogelijk kankerverwekkende verbindingen. Procedures voor het verwijderen van tatoeages kunnen een vergelijkbare degradatie veroorzaken, aangezien de pigmenten door laserlicht uit elkaar worden gestraald. Naast het risico op kanker, kunnen deeltjes kleiner dan 100 nanometer vrij in het lichaam zweven, met het potentieel om in de kern van cellen te komen en mutaties te veroorzaken. 

Chemwatch is hier om te helpen

Veel chemicaliën zijn niet veilig om te worden ingeademd, geconsumeerd of op het lichaam te worden aangebracht. Om accidentele consumptie, verkeerd gebruik en verkeerde identificatie te voorkomen, moeten chemicaliën nauwkeurig worden geëtiketteerd, gevolgd en opgeslagen. Voor hulp hierbij, en het omgaan met chemische en gevaarlijke stoffen, SDS, labels, risicobeoordeling en heatmapping, kunt u dat doen deze link <p></p>

Bronnen:

Snel onderzoek