Hoe u chemische veiligheid en naleving op uw werkplek implementeert

05/10/2020

Veiligheid staat voorop bij het werken met chemicaliën - niet alleen om te voldoen aan overheidsvoorschriften, maar ook om de verwoestende effecten te voorkomen die chemische ongevallen kunnen hebben op werknemers en op de werkplek. Van brandwonden tot explosies, chemicaliën kunnen blijvende schade aanrichten, met als gevolg een afname van de productiviteit, verlies van inkomen, arbeidsongeschiktheid en verlies van mensenlevens. In deze post gaan we dieper in op wat we bedoelen met chemische veiligheid en hoe u dit op uw werkplek kunt implementeren.

Wat is chemische veiligheid?

Chemische veiligheid omvat het minimaliseren van fysische, chemische en toxicologische risico's in een chemische omgeving of tijdens chemische processen. Hoewel chemicaliën in veel bedrijfstakken een groot aantal belangrijke toepassingen hebben, kunnen ze ook een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Chemische stoffen bestaan ​​in veel verschillende vormen, waaronder stof, poeders, vezels, dampen, vloeistoffen, dampen, gassen en nevel, en elk van deze vormen brengt een groot aantal verschillende risico's voor de gebruiker met zich mee. Veel chemicaliën kunnen ernstige neurologische, integumentaire en respiratoire effecten hebben. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de chemische veiligheidsvoorschriften en vereisten bij het gebruik ervan. 

Chemische veiligheid is ook belangrijk, aangezien chemische ongevallen vaak een domino-effect hebben en verdere gezondheids- en milieuproblemen veroorzaken. Als een beker bijvoorbeeld in een laboratorium explodeert, levert zowel de inhoud van de beker als de gebroken beker zelf veiligheidsrisico's op. 

Een erlenmeyer die wordt gebruikt in een experiment.

Chemische veiligheid begint met risicobeoordeling 

De eerste stap bij het implementeren van chemische veiligheid is het uitvoeren van een grondige chemische veiligheidsrisicobeoordeling. Er zijn drie stappen betrokken bij het voltooien van een risicobeoordeling van de chemicaliën op uw werkplek. 

  1. Identificeer de gevaren: stel een uitgebreide lijst op van alle chemicaliën die u op uw werkplek hebt en ontdek wat de gevaren zijn die aan elke chemische stof zijn verbonden.
  2. Beoordeel het risico: Bepaal de risico's die de chemicaliën en chemische processen die op uw werkplek worden gebruikt, opleveren voor degenen die ermee in contact komen.
  3. Beheers de blootstelling: overweeg de verschillende stappen die moeten worden genomen om deze risico's te beheersen of te elimineren. Dit omvat de juiste methoden voor het opslaan, gebruiken en weggooien van de chemicaliën. Overweeg daarnaast het type veiligheidskleding, zoals handschoenen, hoofddeksels en beschermende kleding, dat vereist is bij het hanteren van deze chemicaliën.

Verzamel en raadpleeg de chemische veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor alle chemicaliën

Veiligheidsinformatiebladen (SDS) zijn essentieel voor de chemische veiligheid omdat ze gebruikers informeren over de gevaren en veiligheidseisen die aan de chemicaliën zijn verbonden. SDS zijn informatiebladen die de chemicaliën duidelijk beschrijven, hun effecten op lichaamssystemen, hoe ze moeten worden gehanteerd en of ze unieke bedreigingen vormen, zoals zelfontbranding. 

Chemische labels en bewegwijzering

Het gebruik van gestandaardiseerde chemische etikettering en bewegwijzering (zoals te zien in de onderstaande afbeelding), is ook een belangrijk onderdeel van chemische veiligheid. Dergelijke bewegwijzering geeft in één oogopslag essentiële veiligheidsinformatie over de chemicaliën weer. 

Een voorbeeld van chemische veiligheidslabels

Gemeenschappelijke chemische veiligheidspraktijken en -procedures 

Chemische veiligheid omvat ook een aantal veiligheidspraktijken en -procedures die moeten worden gevolgd om de risico's van blootstelling aan chemicaliën te minimaliseren. Waaronder:

  • De juiste locatie selecteren. Denk erover na WAAR u gebruikt de chemicaliën en vraag uzelf af of uw locatie over de juiste veiligheidsapparatuur en protocollen beschikt om ervoor te zorgen dat u beschermd bent en adequaat kunt reageren op een noodsituatie. U moet op zijn minst toegang hebben tot oogspoelbakken, douches en goede ventilatie. Bijvoorbeeld een chemische zuurkast. De toegangspaden tot zowel veiligheidsapparatuur als de uitgangen moeten vrij en vrij van obstakels zijn. 
  • Werk nooit alleen. Werk niet alleen als u gevaarlijke stoffen gebruikt; laat altijd minstens één andere persoon bij u werken. Als er andere mensen in uw laboratorium zijn, communiceer dan duidelijk over de chemicaliën die u gebruikt, zodat u geen ongelukken veroorzaakt. Laat uw experimenten nooit onbeheerd achter. 
  • Eten en drinken. Nooit eten of drinken in de buurt van chemicaliën. Proef of ruik nooit chemicaliën om ze te identificeren. Bewaar geen eten of drinken in het laboratorium of in de koelcel.
  • Huishouding. Zorg ervoor dat vloeren schoon en droog zijn, dat de banken overzichtelijk zijn en dat er een effectief afvalverwijderingsschema is vastgesteld. Giet geen chemicaliën in de afvoer of bij het gewone afval. Bewaar geen overtollige chemicaliën op het aanrecht.   

Een man met gelabelde chemicaliëncontainers en beschermende kleding. 

Elk laboratorium en elke werkruimte heeft zijn eigen reeks uitdagingen en protocollen. Als u zich voorbereidt op bekende gevaren en anticipeert op anderen, zorgt u ervoor dat u het risico van blootstelling aan chemicaliën minimaliseert en uw veiligheid maximaliseert. Het is tenslotte niet het gevaar (de chemische stof), maar het risico (blootstelling aan de chemische stof) dat het probleem is. Daarom richten we ons op het minimaliseren van risico's.

Onthoud: gevaar ≠ risico

Neem voor meer informatie over chemische veiligheid contact op met de Chemwatch ploeg vandaag. Ons vriendelijke en ervaren personeel kan putten uit jarenlange ervaring om het nieuwste brancheadvies te geven over hoe u veilig kunt blijven en kunt voldoen aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften tijdens het werken met chemicaliën.

BRONNEN:

Snel onderzoek