Belang van groene en duurzame chemie in de chemische industrie

17/08/2023

Chemie is overal om ons heen en draagt ​​aanzienlijk bij aan bijna alle aspecten van het leven. Volgens de Chemical Industry Journal draagt ​​het bbp van de sector bij aan de wereldwijde economische output voor een bedrag van ongeveer 5.7 biljoen dollar. Chemie verhoogt onze levensstandaard op verschillende manieren, van het leveren van kunstmest en landbouwchemicaliën om onze voedselvoorziening te stimuleren, waardoor betere voeding mogelijk wordt, tot het mogelijk maken van meer reinheid en een overvloed aan behandelingen die de levensverwachting en kwaliteit van leven verhogen.

Hoewel de chemie dient om onze levenskwaliteit te verbeteren, kunnen productieactiviteiten en -processen ook verantwoordelijk zijn voor negatieve milieueffecten. Daarom is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de productieprocessen die in de chemische industrie worden gebruikt. Om het bewustzijn en de verantwoordelijkheid in de branche te vergroten, zijn enkele duurzame principes en vereisten ingevoerd.

Laten we eerst begrijpen wat groene en duurzame chemie is:

Wat is groene en duurzame chemie?

Groene chemie: Volgens de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is groene chemie nauw verwant aan het "ontwerp van chemische producten en processen die met name het gebruik of de vorming van stoffen die gevaarlijk zijn voor mensen, dieren, planten en het milieu elimineren." Groene chemie heeft 12 principes die aangeven hoe een chemische stof op een groene en duurzame manier moet worden geproduceerd en gebruikt, waardoor de vervuiling wordt verminderd.

Duurzame chemie: Volgens de OESO is duurzame chemie een wetenschappelijk concept dat tot doel heeft de efficiëntie te verbeteren waarmee natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt om te voorzien in de menselijke behoefte aan chemische producten en diensten. Duurzame chemie omvat het ontwerp, de fabricage en het gebruik van efficiënte, effectieve, veilige en milieuvriendelijkere chemische producten en processen.

Waarom is groene en duurzame chemie belangrijk voor de chemische industrie?

Naast haar grote bijdrage aan een betere wereld, levert de chemische industrie ook een grote bijdrage aan de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Volgens het International Energy Agency is de chemische sector de grootste verbruiker van olie en gas. Volgens de Guardian is de chemische sector de grootste verbruiker van olie en gas en heeft de op twee na grootste COXNUMX-voetafdruk.

Sterker nog, slechts de helft van de fossiele brandstoffen die de industrie verbruikt, wordt verbrand voor energie. Het bijproduct wordt gebruikt als grondstof voor producten zoals kunststoffen, waarbij de emissies pas vrijkomen wanneer het product het einde van zijn levenscyclus nadert. Deze continue uitstoot van gevaarlijke emissies vervuilt het ecosysteem. Dit is maar één manier waarop de chemische sector bijdraagt ​​aan luchtverontreiniging. Het is ook in hoge mate verantwoordelijk voor de vervuiling van de oceaan en daarom wordt duurzaamheid steeds belangrijker in de chemische industrie, zowel vanuit sociaal als vanuit milieuoogpunt.

Omdat de chemische industrie zo groot en ingewikkeld is, is het terugdringen of zelfs terugdringen van emissies technisch een lastige opgave, maar het is nog steeds haalbaar. Met de stijgende vraag naar producten is er een grotere behoefte om duurzame processen te ontwikkelen. Landen en markten wereldwijd hebben nu hun krachten gebundeld om te werken aan diverse maatregelen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, allemaal met hetzelfde doel voor ogen. Sommige landen hebben strikte regels opgelegd aan het bedrijf, terwijl andere het gebruik van schonere en efficiëntere chemicaliën tijdens het productieproces aanmoedigen. Er zijn veel duurzame praktijken die de industrie en bedrijven kunnen volgen om de vervuiling die de sector veroorzaakt te beteugelen.

Hoe Chemwatch kan helpen?

Als u meer wilt weten over de milieu- en gezondheidseffecten van chemicaliën, of hoe u risico's bij het werken met chemicaliën kunt minimaliseren, zijn wij er om u te helpen. We hebben tools om u te helpen met verplichte rapportage, maar ook met het genereren SDS en risicobeoordelingen. We hebben ook een bibliotheek met webinars over wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Voor meer informatie, deze link vandaag!

Bronnen:

Snel onderzoek