Loodvergiftiging: een sluimerende dreiging

10/08/2023

Loodvergiftiging is een eeuwenoude aandoening die in samenlevingen over de hele wereld aanhoudt en voor velen nadelige gevolgen voor de gezondheid heeft. Ondanks een aanzienlijk bewustzijn en regulering, blijven we worstelen met het elimineren van de alomtegenwoordige aanwezigheid van lood in ons leven. Er is dus een voortdurende behoefte om te onderzoeken hoe het het milieu en de gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd beïnvloedt.

Lood is vrij persistent van aard en dringt gemakkelijk door de meeste elementen van de omgeving en beïnvloedt de werking van organen zoals het zenuwstelsel, de nieren en het cardiovasculaire systeem.

De milieu-impact

Volgens onderzoek uitgevoerd door de LEAD Group heeft elk lood dat op de kale grond wordt afgezet de neiging om over te gaan naar de bovenste lagen van het bodemoppervlak, waar het tot 2000 jaar kan blijven hangen vanwege de niet-biologisch afbreekbare kwaliteit. Dit kan ernstige milieuverontreiniging van het omliggende ecosysteem veroorzaken, zoals de groei van planten of sijpelen in nabijgelegen waterbronnen.

Bovendien is de loodverontreiniging alleen maar toegenomen door onverantwoorde industriële activiteiten, zoals de veelvuldige afzetting van zeer giftige en niet-biologisch afbreekbare zware metalen in en rond kustgebieden, waardoor mariene ecosystemen ernstig worden beschadigd.

Zorgen over voedselveiligheid

Door de consumptie van voedselproducten die afkomstig zijn uit vervuilde regio's of die zijn geproduceerd met besmette apparatuur, kun je grote hoeveelheden lood binnenkrijgen zonder dat je het doorhebt. Volgens Consumer Reports zijn lood en cadmium in zorgwekkende hoeveelheden aangetroffen in donkere chocolade, een populaire lekkernij over de hele wereld. Een dergelijke onthulling vestigt onze aandacht op de noodzaak van de implementatie van strengere voedselveiligheidsvoorschriften om onze blootstelling aan deze giftige stof te beperken.

Gezondheidscomplicaties

Zware metalen, zoals lood, zijn behoorlijk persistent van aard en dringen gemakkelijk door in de meeste elementen van onze omgeving, waaronder bodem, lucht en water. Zoals vermeld in een onderzoeksstudie, verspreidt deze giftige stof zich en verstoort het het biochemische proces en de fysiologische functies van het menselijk lichaam, en verergert het zelfs vele ademhalingsaandoeningen zoals astma, longkanker en chronische obstructieve longziekte (COPD).

Lood veroorzaakt ook grote schade aan het functioneren van andere systemen en organen, waaronder het zenuwstelsel, de nieren en het cardiovasculaire systeem. Potentiële complicaties moeten zorgvuldig worden beoordeeld en de blootstelling aan lood moet onmiddellijk worden verminderd om te proberen de negatieve gevolgen voor de gezondheid een halt toe te roepen.

Hogere absorptiepercentages bij kinderen

Een studie heeft aangetoond dat de toxische opname van lood bij kinderen veel hoger is dan bij volwassenen, wat de cognitieve ontwikkeling ernstig kan schaden en een groot aantal andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan elke blootstelling aan lood, hoog of laag, onomkeerbare neurologische en gedragsstoornissen veroorzaken, zoals een verstandelijke beperking, verminderde aandachtsspanne, meer antisociaal gedrag en een lager opleidingsniveau.

Het is belangrijk op te merken dat er geen veilig loodconcentratieniveau in het bloed bestaat, aangezien zelfs het kleinste beetje de mogelijkheid heeft om de gezondheid van kinderen op verschillende manieren nadelig te beïnvloeden, wat alleen maar kan verslechteren als de loodniveaus stijgen.

Chemwatch is hier om te helpen.

Onze software voor chemisch beheer biedt bedrijven en industrieën de tools om chemicaliën gedurende hun hele levenscyclus te volgen, analyseren en beheren. Door informatie over microplastics en bijbehorende chemische risico’s in het systeem te integreren, Chemwatch kan bedrijven in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun productkeuzes, productieprocessen en afvalverwerkingsmethoden. Samen kunnen we de menselijke gezondheid en het milieu voor toekomstige generaties beschermen.

Bronnen:

Snel onderzoek