Wijzigingen in de regelgeving voor ontvlambare vloeistoffen UN1169: extracten, aromatisch, vloeibaar.

05/04/2023

Chemische regelgeving evolueert voortdurend, wat vaak moeilijk bij te houden is voor bedrijven die afhankelijk zijn van chemische stoffen. De Verenigde Naties werken haar modelvoorschriften regelmatig bij in overeenstemming met de veranderende inzichten en gebruiken van chemicaliën. In 2021 zijn de meest recente wijzigingen aangebracht in gevaarlijke goederen, met specifieke wijzigingen in ontvlambare vloeistof UN 1169.

In dit artikel wordt uiteengezet wat er verandert, waarom deze wijziging plaatsvindt, op wie deze van invloed is en welke acties distributeurs moeten ondernemen om compliant te blijven.

Deze wijziging is van invloed op fabrikanten, afzenders en distributeurs van aromatische en aromatische vloeibare extracten.
Deze wijziging is van invloed op fabrikanten, afzenders en distributeurs van aromatische en aromatische vloeibare extracten.

Wat gebeurt er?

Vóór de 22e Herziening van de Model Regeling Vervoer Gevaarlijke Stoffen werden vloeibare extracten voor geur- en smaakstoffen apart geclassificeerd. UN 1169 werd gebruikt voor aromatische producten en UN 1197 werd gebruikt voor aroma's. Dit heeft problemen veroorzaakt bij classificatie en verzending in andere talen dan het Engels. 

Om dit recht te zetten, heeft de 22e herziening (gepubliceerd in 2021) UN 1169, EXTRACTEN, AROMATIC, LIQUID en gerelateerde items verwijderd. In plaats daarvan zullen alle vloeibare extracten worden geclassificeerd onder UN 1197, of ze nu aromatisch of aromatisch zijn, onder de nieuwe juiste vervoersnaam 'EXTRACTEN, VLOEIBAAR voor aroma's of aroma's'.

Naast de VN-modelvoorschriften zijn deze wijzigingen doorgevoerd in de ADR 2023-lijst met gevaarlijke goederen, ADG 7.8-update, de 64e editie van IATA en IMDG 41-22.

Waarom gebeurt dit?

Deze wijziging vindt plaats vanwege taalproblemen waardoor producten niet nauwkeurig kunnen worden geëtiketteerd. Hoewel het verschil tussen UN 1169 en 1197 redelijk duidelijk is in de Engelse juiste verzendnaam, is dat minder het geval in talen als Frans of Spaans. Dit heeft ertoe geleid dat industrieën in verschillende landen beide VN-nummers onduidelijk of door elkaar gebruiken.

Juiste verzendnamen per taal

VN-nummerVN 1169VN 1197
EngelsEXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAREXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR
FransEXTRAITS AROMATIEKEN VLOEISTOFFENEXTRAITS VLOEISTOFFEN VOOR AROMATISER
SpaansEXTRACTOS AROMÁTICOS VLOEIBAAREXTRACTOS VLOEISTOF PARA AROMATISAR

De modelvoorschriften moeten ondubbelzinnig zijn in zoveel mogelijk talen, dus om verdere verwarring te voorkomen, heeft de Subcommissie van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen ervoor gekozen om UN 1169 te schrappen en alle vloeibare extracten te verzenden onder één classificatie: UN 1197. De verzendingsprocedures voor beide classificaties waren al identiek, dus wijzigingen die moeten worden aangebracht, zijn alleen in naam.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Dit besluit is van invloed op elke organisatie die stoffen opslaat, verzendt of verantwoordelijk is voor het transport van stoffen die zijn toegewezen aan UN 1169 of UN 1197. 

Stoffen die voorheen geclassificeerd waren onder UN 1169 omvatten essentiële en geuroliën, die worden gebruikt in aromatherapieproducten, geurkaarsen, badkamer- en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. UN 1197 daarentegen is vaak gereserveerd voor aroma's van eten en drinken.

Welke actie moet worden ondernomen?

Stoffen die voorheen werden geclassificeerd als UN 1169, worden nu geclassificeerd als UN 1197 en alle documentatie moet dienovereenkomstig worden herzien om de nieuwe informatie weer te geven. Dit vereist een update van het SDS voor deze producten, evenals transportdocumenten, markeringen en labels van pakketten, tanks, containers en vaten. 

Afzenders van stoffen die zijn geclassificeerd als UN 1197 zullen ook hun documentatie moeten bijwerken met de nieuwe juiste vervoersnaam, EXTRACTEN, VLOEISTOF voor aroma of aroma.

De overgangsperioden verschillen per vervoermiddel. Zie onderstaande tabel voor meer informatie.

RegulatieOvergangsperiode
ADGADG 7.8 kan alleen vrijwillig worden toegepast voor bestaande records vanaf 1 april 2023.
Na 1 april 2024 is de toepassing van ADG 7.8 verplicht voor alle producten.
ADRGevaarlijke goederen mogen vervoerd worden in overeenstemming met ADR 2021 tot 30 juni 2023.
IMDGIMDG 41-22 kan vrijwillig worden toegepast vanaf 1 januari 2023. Na 1 januari 2024
de toepassing van IMDG 41-22 is verplicht.
IATADe 64e editie van IATA is op 1 januari 2023 van kracht geworden, de 63e editie
na deze tijd niet meer worden gebruikt, tenzij anders aangegeven in het Reglement.
RID Gevaarlijke stoffen mogen vervoerd worden conform RID 2021 tot en met 30 juni 2023.
DNAGevaarlijke goederen mogen vervoerd worden conform ADN 2021 tot en met 30 juni 2023.

Chemwatch is hier om te helpen.

Vooruitlopend op deze wijziging Chemwatch is al begonnen met het implementeren van updates op Chemwatch SDS geschreven, evenals het opnemen van de nieuwe classificaties in onze labels. Dit omvat automatisch bijgewerkte sjablonen en chemische informatie om te voldoen aan de vereisten van het rechtsgebied en de wijze van transport. Chemwatch Gold en Pure SDS zijn al bijgewerkt en zijn voor iedereen gewijzigd Chemwatch Authored Vendor SDS wordt naar verwachting afgerond op 12 april 2023.

Om te controleren of uw veiligheidsinformatieblad voldoet, of voor vragen over wijzigingen in de regelgeving, het opstellen van veiligheidsinformatiebladen, chemische risicobeoordeling of etikettering voor transport, kunt u contact opnemen met de Chemwatch teams vandaag! We zijn geïnformeerd door meer dan 30 jaar chemische expertise en goed uitgerust om u te helpen met gevarenidentificatie en chemische naleving. Spreek met uw vertegenwoordiger of contactpersoon van de klantenservice regelgeving@chemwatch.net.

Bronnen:

Snel onderzoek