Wat zijn noodactiecodes?

15/06/2022

Het National Chemical Emergency Centre (NCEC) heeft samen met de Britse regering een gedragscode ontwikkeld voor het reageren op chemische noodsituaties die schadelijk zijn voor mens en milieu. De kern van dit raamwerk is de Emergency Action Code - een korte en eenvoudige richtlijn voor het indammen van een chemische lekkage of noodsituatie.

De door de NCEC gepubliceerde lijst van gevaarlijke goederen Emergency Action Code (EAC) bevat een gids voor het afleiden en interpreteren van EAC's, evenals een volledige lijst van geregistreerde gevaarlijke goederen van UN-nummer 1001 tot 3549. Deze lijst bevat de stofnaam, EAC, gevaar classificatie (en subrisico's, indien van toepassing), advies over aanvullende persoonlijke bescherming en gevarenidentificatienummer. Deze lijst wordt om de twee jaar bijgewerkt.

Een voorschrift voor een gevarenwaarschuwingspaneel in het Verenigd Koninkrijk zal de volgende kenmerken bevatten: een 4-cijferig UN-stofnummer, een stofnaam, een 2- tot 3-cijferige noodactiecode en een klasse-etiket met de code voor gevaarlijke goederen. Een panel kan ook een sectie bevatten met de naam en contactgegevens voor specialistisch advies voor de gelabelde stof.

Een waarschuwingspaneel voor pyridine, UN 1282
Een waarschuwingspaneel voor pyridine, UN 1282

Hoe lees je een EAC

EAC's bestaan ​​uit twee of drie tekens die samen de beste manier aangeven voor hulpdiensten om een ​​incident met vrijkomen van chemicaliën te beheren. Het eerste teken is een getal tussen 1 en 4. Het tweede teken is een letter van het alfabet van een van de volgende tekens: P, R, S, T, W, X, Y of Z. Het derde teken, indien aanwezig, zal de letter E zijn.

Het eerste karakter in een EAC staat voor de blusmiddelen die een chemische brand het beste kunnen beheersen. 

  1. geeft grove waternevel aan;
  2. geeft fijne waternevel aan;
  3. geeft normaal schuim op eiwitbasis aan; en,
  4. geeft aan dat een droog middel moet worden gebruikt, en geen water in contact moet komen met de stof.
EAC's worden ook gebruikt op noodinformatiepanelen in Australië, Maleisië, Nieuw-Zeeland en India. In Australië worden ze ook wel hazchem-codes genoemd.
EAC's worden ook gebruikt op noodinformatiepanelen in Australië, Maleisië, Nieuw-Zeeland en India. In Australië worden ze ook wel hazchem-codes genoemd.

Het tweede karakter staat voor gevarenbeheersing voor mens en milieu om de situatie zo veilig mogelijk te houden. 

P geeft aan dat vloeistofdichte chemicaliënbeschermende kleding gedragen moet worden door BHV'ers. Het geeft ook aan dat de chemische stof gewelddadig of explosief reactief kan zijn en dat gemorste stoffen eerder kunnen worden verdund dan ingeperkt. Als er een onmiddellijke dreiging is voor mensen, kan de stof met een grote overmaat water in de riolering worden weggespoeld, maar er moet voor worden gezorgd dat onnodige vervuiling van waterwegen wordt voorkomen en waar mogelijk wordt geadviseerd om de afvoer af te sluiten. 

R geeft aan dat vloeistofdichte, tegen chemicaliën beschermende kleding moet worden gedragen door het hulppersoneel en dat gemorste vloeistoffen eerder kunnen worden verdund dan ingeperkt.

S geeft aan dat normale bluskleding met ademluchttoestel (BA) gedragen mag worden. Het waarschuwt ook dat de chemische stof heftig kan reageren en geeft aan dat gemorste vloeistoffen eerder kunnen worden verdund dan ingeperkt.

T geeft aan dat normale brandweerkleding met BA gedragen mag worden. Het geeft ook aan dat gemorste vloeistoffen kunnen worden verdund in plaats van ingeperkt.

W geeft aan dat vloeistofdichte chemicaliënbeschermende kleding gedragen moet worden door hulpverleners. Het geeft ook aan dat de chemische stof heftig kan reageren en dat gemorste en verontreinigde afvoer moet worden voorkomen dat het riool, oppervlaktewater en grondwater bereikt.

X geeft aan dat vloeistofdichte, tegen chemicaliën beschermende kleding moet worden gedragen door het hulppersoneel en dat gemorst materiaal en wegvloeiend materiaal moeten worden opgevangen.

Y geeft aan dat normale brandweerkleding met BA gedragen mag worden. Het waarschuwt ook dat de chemische stof heftig kan reageren en dat gemorste en afvloeiende stoffen moeten worden ingedamd.

Z geeft aan dat normale bluskleding met BA gedragen mag worden, en dat gemorste en afvloeiende stoffen moeten worden ingedamd.

Als er een karakter in de derde positie, zal dit de letter E zijn. Dit duidt op een gevaar voor de openbare veiligheid. Dit vereist dat mensen worden gewaarschuwd om binnen te blijven met alle ramen en deuren gesloten. Ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd en de ventilatie moet worden stopgezet. Niet-essentieel personeel moet zich tijdens het beheer van de inperking op een afstand van ten minste 250 meter van het incident bevinden. Evacuatie kan worden overwogen, maar het is vaak veiliger voor mensen om in een gebouw te blijven dan te evacueren. Raadpleeg uw plaatselijke hulpdiensten en chemische specialisten voor specifieke aanwijzingen in een noodsituatie.

De NCEC kan zakkaarten voor noodmaatregelen leveren, zoals hieronder weergegeven, die snel en gemakkelijk te lezen zijn, zodat gevarencontroles kunnen worden geïdentificeerd en uitgevoerd. 

Chemwatch United Kingdom

Chemwatch biedt gepersonaliseerde training en een directe klantenservicelijn aan zijn klanten in het VK, die alle behoeften op het gebied van chemische veiligheid en regelgeving dekt. Bel ons vandaag nog voor hulp bij uw chemische etikettering, risicobeoordeling, SDS-beheer en meer! U kunt ons ook rechtstreeks mailen op: UKsales@chemwatch.net.

Bronnen:

Snel onderzoek