Cursus beheer van chemicaliën


Persoonlijke gegevens

In aanmerking komende studenten, docenten en onderwijzend personeel (op elk niveau)* komen in aanmerking voor onderwijsprijzen. Verificatie van geschiktheid voor onderwijs kan vereist zijn. Betaling dient te geschieden via factuur. Aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties.

* Geaccrediteerde onderwijsinstellingen, waaronder universiteiten, hogescholen, scholen en TAFE.