Bulletin 10 september 2021

Uitgelicht deze week

Hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)

Hexachloorcyclopentadieen (HCCPD), ook bekend als C-56, is een organochloorverbinding die een voorloper is van verschillende pesticiden. Deze kleurloze vloeistof is een goedkoop reactief dieen. Veel van zijn derivaten bleken zeer controversieel te zijn, omdat uit studies bleek dat het persistente organische verontreinigende stoffen waren. Gezamenlijk worden de pesticiden die zijn afgeleid van hexachloorcyclopentadieen de cyclodienen genoemd. [1]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek