Bulletin van 11 oktober 2019

Uitgelicht deze week

Arsine

Arsine is een anorganische verbinding met de formule AsH3. Dit brandbare, pyrofore en zeer giftige gas is een van de eenvoudigste verbindingen van arseen. [1] Arsine heeft een knoflookachtige of visachtige geur die kan worden gedetecteerd bij concentraties van 0.5 ppm en hoger. Omdat arsine niet irriterend is en geen onmiddellijke symptomen veroorzaakt, zijn personen die aan gevaarlijke niveaus worden blootgesteld mogelijk niet op de hoogte van de aanwezigheid ervan. Arsine is in water oplosbaar. [2] Arsine wordt gevormd wanneer arseen in contact komt met een zuur. [3]


Download de hele pdf hieronder


Uitgelicht Artikelen

Overleg nieuwe schema's

Op 1 juli 2020 vervangt de Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS) de huidige regeling. Net als bij NICNAS zullen de exploitatiekosten van AICIS worden terugverdiend via vergoedingen en heffingen die worden opgelegd aan importeurs en fabrikanten (introducers) van industriële chemicaliën. NICNAS vraagt ​​uw mening over de principes en opties, uiteengezet in een onlangs uitgebracht consultatiedocument, dat zal worden gebruikt om vergoedingen en kosten voor AICIS vast te stellen. Feedback zal worden gebruikt om een ​​conceptversie van de Cost Recovery Implementation Statement (CRIS) op te stellen, waarin een voorgesteld schema van vergoedingen en kosten voor introducers onder AICIS is opgenomen. Meer informatie over de consultatie is beschikbaar op: Download consultatiedocument - Principles for cost recovery of AICIS [PDF 1.1 MB]. De consultatie sluit op 14 oktober 2019.

http://phys.org

Corrosiebestendigheid van stalen staven in beton indien gemengd met aërobe micro-organismen

Opgeloste zuurstof in poriënoplossing is vaak een controlerende factor die de snelheid van het corrosieproces van stalen staven in beton bepaalt. Deze studie rapporteert over de corrosiebestendigheid en polarisatie-eigenschappen van stalen staven in een specimen van een mortel gemengd met aerobe micro-organismen. De toevoeging van de micro-organismen aan mortelmengsels leidde tot een hogere corrosiebestendigheid, wat werd bevestigd door de verminderde zuurstofdoorlaatbaarheid, gebaseerd op kathodische polarisatie-eigenschappen. Deze studie rapporteert over een nieuwe methode om de corrosiebestendigheid te verbeteren door verminderde beschikbaarheid van opgeloste zuurstof in de kathodische reacties die kunnen worden verkregen door middel van metabolische processen van aërobe Bacillus subtilis natto in aanwezigheid van organische koolstofbronnen. Bovendien is de aanpak gunstig voor het vergemakkelijken van de vorming van calciumcarbonaat dat scheuren afdicht en tegelijkertijd het zelfherstel van beton. Corrosie van stalen staven in beton leidt tot een afname van de duurzaamheid van gewapend beton. De corrosieprocessen kunnen worden verklaard door elektrochemische reacties die plaatsvinden in anodische en kathodische gebieden. De laatste reactie vereist zuurstof en water, een elektrolyt die de elektronenstroom kan ondersteunen. Opgeloste zuurstof in poriënoplossing is vaak een controlerende factor die de snelheid van het corrosieproces van stalen staven in beton bepaalt. De eigenschappen zijn in wezen geassocieerd met de permeabiliteit van opgeloste zuurstof in de poriënoplossing. Dit kan worden beïnvloed door de metabolische activiteiten van aërobe Bacillus subtilis natto gemengd in cementmengsels. Bacillus subtilis natto is bestand tegen ongunstige omgevingsomstandigheden, waaronder zoutgehalte en extreme pH, door de vorming van een endospore in tijden van voedingsstress totdat de omstandigheden gunstig worden. Elektrochemische metingen werden uitgevoerd om de corrosieprocessen te onderzoeken met behulp van de AC-impedantiemethode, halfcelpotentiaalmetingen en macrocelcorrosiemetingen met behulp van nulweerstandsmeters. Kathodische polarisatiekrommen werden gemeten op 28 en 91 dagen voor en nadat de monsters waren blootgesteld aan door chloride geïnduceerde corrosietests door middel van droge en natte cycli. De resultaten geven aan dat de snelheid van zuurstofdoorlaatbaarheid, afgeleid op basis van de beperkende stroomdichtheid, aanzienlijk lager is in het geval van mortelspecimens gemengd met de Bacillus subtilis natto. Dit kan verklaard worden door het feit dat de opgeloste zuurstof wordt verbruikt door de oxidatie van organisch materiaal, een proces dat aanvankelijk gekatalyseerd werd door Bacillus subtilis natto aanwezig in mortelmengsels tijdens de monitoringperiodes. Op basis van de verkregen resultaten resulteerde de toevoeging van een kweekoplossing die Bacillus subtilis natto bevatte die reageert met opgeloste zuurstof, tot een hogere weerstand tegen corrosieprocessen, wat werd bevestigd door de resultaten van halfcelpotentiaal en microcel- en macrocelcorrosiestroomdichtheid.

http://phys.org

Snel onderzoek