Bulletin van 14 april 2023

Uitgelicht deze week

Aceetamide

Acetamide (IUPAC: ethanamide) is een organische verbinding met de formule CH3CONH2. Het is het eenvoudigste amide dat is afgeleid van azijnzuur. [1] Het is een kleurloos, vervloeiend hexagonaal kristal. Acetamide is reukloos als het puur is, maar heeft vaak een muisachtige geur. Het is oplosbaar in water, alcohol, chloroform, glycerol, hete benzeen en enigszins oplosbaar in ether. Acetamide is brandbaar en geeft bij verhitting tot ontbinding giftige dampen van stikstofoxiden af. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek