Bulletin van 14 mei 2021

Uitgelicht deze week

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide is de chemische verbinding met de formule SO2. Het is een giftig gas met een scherpe, irriterende geur. [1] Het is een vloeistof onder druk, en het lost heel gemakkelijk op in water. [2] Zwaveldioxidegas is zwaarder dan lucht. In water is de oplossing een zuur van gemiddelde sterkte. Het reageert heftig met ammoniak, acroleïne, acetyleen, alkalimetalen, chloor, ethyleenoxide, aminen, butadieen. Het reageert ook met water of stoom waardoor corrosiegevaar ontstaat. Zwaveldioxide tast veel metalen aan, waaronder aluminium, ijzer, staal, messing, koper en nikkel in aanwezigheid van water en is onverenigbaar met halogenen. Het tast kunststoffen, rubber en coatings in vloeibare vorm aan. [3] Zwaveldioxide in de lucht is voornamelijk afkomstig van activiteiten zoals het verbranden van kolen en olie in energiecentrales of van kopersmelten. In de natuur kan zwaveldioxide door vulkaanuitbarstingen in de lucht vrijkomen. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek