Bulletin van 15 juli 2022

Uitgelicht deze week

Naftaleen

Naftaleen is een organische verbinding met de formule C10H8. Het is de eenvoudigste polycyclische aromatische koolwaterstof en is een witte kristallijne vaste stof, die ontvlambaar is met een karakteristieke geur die waarneembaar is bij concentraties van slechts 0.08 massa-ppm. Als aromatische koolwaterstof bestaat de structuur van naftaleen uit een samengesmolten paar benzeenringen. Naftaleen is het meest voorkomende bestanddeel van koolteer, het vloeibare bijproduct van de destillatie van steenkool tot cokes voor gebruik als rookloze brandstof. Daarnaast wordt naftaleen geproduceerd bij de verbranding van organisch materiaal, zoals fossiele brandstoffen, hout en tabak, en is het aanwezig in uitlaatgassen en sigarettenrook. [1,2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek