Bulletin van 15 oktober 2021

Uitgelicht deze week

Methaan

Methaan is een kleurloos, reukloos en uiterst brandbaar gas dat explosief kan zijn bij vermenging met lucht. Het wordt ook methylhydride genoemd. Methaan kan een vloeistof zijn die gekoeld moet worden. Methaan wordt uitgestoten door verschillende natuurlijke en mensgerelateerde bronnen. De chemische formule voor methaan is CH4.Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. Andere natuurlijke bronnen van methaan zijn onder meer permafrost, termieten, oceanen, zoetwaterlichamen, bosbranden, moddervulkanen, rottende materie in wetlands, spijsverteringsprocessen van dieren en ondergrondse en onderwaterafzettingen van methaan, methaanclathraten genaamd.[1]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek