Bulletin van 16 april 2021

Uitgelicht deze week

Bifenyl

Bifenyl (of difenyl of fenylbenzeen of 1,1′-bifenyl of lemoneen) is een organische verbinding die kleurloze kristallen vormt en een uitgesproken aangename geur heeft.

Bifenyl komt van nature voor in koolteer, ruwe olie en aardgas en kan via destillatie uit deze bronnen worden geïsoleerd. Het kan ook worden gesynthetiseerd door een Grignard-reagens zoals fenylmagnesiumbromide te gebruiken en het te laten reageren met broombenzeen. Bifenyl is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in typische organische oplosmiddelen. Het bifenylmolecuul bestaat uit twee verbonden fenylringen. Bij gebrek aan functionele groepen is het tamelijk niet-reactief. Het zal echter deelnemen aan veel van de reacties die typisch zijn voor benzeen, bijvoorbeeld substitutiereacties na behandeling met halogenen in aanwezigheid van een Lewis-zuur.

Bifenyl is een van de thermisch meest stabiele organische verbindingen. Het is brandbaar bij hoge temperaturen en produceert kooldioxide en water wanneer de verbranding is voltooid. Bij gedeeltelijke verbranding ontstaan ​​koolmonoxide, rook, roet en koolwaterstoffen met een laag molecuulgewicht.


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek