Bulletin van 17 juni 2022

Uitgelicht deze week

acetonitril

Acetonitril is de chemische verbinding met de formule CH3CN. Deze kleurloze vloeistof is het eenvoudigste organische nitril. Het wordt voornamelijk geproduceerd als een bijproduct van de productie van acrylonitril. [1] Acetonitril is zeer goed oplosbaar in water en mengt zich met de meeste organische oplosmiddelen, bijv. alcoholen, esters, aceton, ether, benzeen, chloroform, tetrachloorkoolstof en veel onverzadigde koolwaterstoffen. Het vermengt zich niet met petroleumether en veel verzadigde koolwaterstoffen. Acetonitril is onverenigbaar met water, zuren, basen, oleum, perchloraten, nitreermiddelen, reductiemiddelen en alkalimetalen. Acetonitril ontleedt bij contact met zuren, water en stoom met vorming van giftige dampen en brandbare dampen. Het reageert met sterk oxiderende stoffen zoals salpeterzuur, chroomzuur en natriumperoxide, waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. Acetonitril vormt bij verbranding giftige dampen van waterstofcyanide en stikstofoxiden. Het tast sommige vormen van kunststoffen, rubber en coatings aan. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek