Bulletin van 18 februari 2022

Uitgelicht deze week

Hexachloorbenzeen

Hexachloorbenzeen (HCB), is een chloorkoolstof met de molecuulformule C6Cl6. [1] Het is een volledig gechloreerde industriële koolwaterstofchemicalie, die onoplosbaar is in water, maar zeer goed oplosbaar is in vet, oliën en organische oplosmiddelen. Hexachloorbenzeen is een van de meest hardnekkige milieuverontreinigende stoffen en bioaccumuleert in het milieu, bij dieren en bij mensen. Het wordt momenteel niet als een commercieel product in de Verenigde Staten vervaardigd en vrijwel alle commerciële productie eindigde eind jaren zeventig. Sommige hexachloorbenzeen wordt echter geproduceerd als bijproduct of onzuiverheid bij de vervaardiging van gechloreerde oplosmiddelen en andere gechloreerde verbindingen, waaronder verschillende pesticiden die momenteel worden gebruikt (pentachloornitrobenzeen, chloorthalonil, Dacthal®, picloram, pentachloorfenol, atrazin, simazine en lindaan). [1970] HCB is wereldwijd verboden onder het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek