22 februari 2019 Bulletin

Uitgelicht deze week

Acrylzuur

SAcrylzuur (IUPAC: prop-2-eenzuur) is een organische verbinding met
de formule CH2 = CHCO2H. Het is de eenvoudigste onverzadigde carboxylzuur
zuur, bestaande uit een vinylgroep die rechtstreeks is verbonden met een carbonzuur
eindpunt. Deze kleurloze vloeistof heeft een karakteristieke scherpe of zure geur.
[1] Het is mengbaar met water, alcohol, ether, benzeen, chloroform en
aceton. Het polymeriseert gemakkelijk in aanwezigheid van zuurstof. Exotherm
Bij polymerisatie bij kamertemperatuur kan acrylzuur ontstaan
explosief indien ingesloten. Het is gevoelig voor warmte en zonlicht. Het is ook een vuur
gevaar bij blootstelling aan hitte of vlammen. Acrylzuur is onverenigbaar met
sterke oxidatiemiddelen, sterke basen, sterke alkaliën en zuivere stikstof. Het kan
polymeriseren (soms explosief) bij contact met aminen, ammoniak,
oleum en chloorsulfonzuur, ijzerzouten en peroxiden. Het kan gaan corroderen
ijzer en staal. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek