Bulletin 22 september 2023

Uitgelicht deze week

Methylisocyanaat

Methylisocyanaat (MIC) is een organische verbinding met de molecuulformule CH3NCO. Het is ook bekend als isocyanatomethaan, methylcarbylamine en MIC. [1] Onder normale omstandigheden is methylisocyanaat een kleurloze vloeistof met een scherpe, doordringende geur. Het verdampt gemakkelijk bij kamertemperatuur en kookt bij 44 graden Celsius. Methylisocyanaatdampen zijn compact en kunnen zich ophopen in laaggelegen gebieden, waar ze met lucht potentieel explosieve mengsels kunnen vormen. Het is ook licht ontvlambaar en reageert heftig met water, waarbij ureum en grote hoeveelheden kooldioxide worden gevormd. Methylisocyanaat tast bepaalde metalen aan en tast sommige kunststoffen, rubbers en coatings aan. Bij verhitting valt het uiteen en ontstaan ​​giftige gassen zoals waterstofcyanide, koolmonoxide en stikstofoxiden. Methylisocyanaat behoort tot een groep stoffen die bekend staat als de vluchtige organische stoffen (VOS). [1,2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek