Bulletin 23 september 2022

Uitgelicht deze week

Natriumhypochloriet

Natriumhypochloriet is een chemische verbinding met de formule NaClO. [1] Het is een heldere, enigszins gelige oplossing met een karakteristieke geur. Natriumhypochloriet is onstabiel. Chloor verdampt uit de oplossing en bij verhitting valt het natriumhypochloriet uiteen. Dit gebeurt ook wanneer natriumhypochloriet in contact komt met zuren, zonlicht, bepaalde metalen en giftige en corrosieve gassen, waaronder chloorgas. Het is een sterke oxidator en reageert met brandbare verbindingen en reductoren. Natriumhypochlorietoplossing is een zwakke base die brandbaar is. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek