Bulletin van 28 mei 2021

Uitgelicht deze week

Chloropreen

Chloropreen is de algemene naam voor de organische verbinding 2-chloorbuta-1,3-dieen, die de chemische formule C heeft4H5Cl. [1] Het is een gehalogeneerd alkeen dat bij kamertemperatuur bestaat als een heldere, kleurloze vloeistof met een penetrante etherachtige geur. Chloropreen is praktisch onoplosbaar in water, oplosbaar in alcohol en mengbaar met aceton, benzeen en ethylether. Het is licht ontvlambaar en polymeriseert bij staan, waardoor het onstabiel wordt in de omgeving. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek