Bulletin van 3 mei 2019

Uitgelicht deze week

Diesel uitlaat

Diesel is een soort brandstof die wordt gewonnen uit ruwe olie. Grote motoren, waaronder die welke worden gebruikt in veel vrachtwagens, bussen, treinen, bouw- en landbouwmachines, generatoren, schepen en in sommige auto's, werken op diesel. [1] Dieselmotoren zetten de chemische energie in de brandstof om in mechanisch vermogen. Dieselbrandstof wordt onder druk in de motorcilinder geïnjecteerd, waar deze zich mengt met lucht en waar de verbranding plaatsvindt. De uitlaatgassen die uit de motor komen, bevatten verschillende bestanddelen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. [2] De uitlaatgassen van dieselmotoren bestaan ​​uit 2 hoofdonderdelen: gassen en roet. Elk van deze bestaat op zijn beurt uit veel verschillende stoffen. Het gasgedeelte van dieseluitlaatgassen bestaat voornamelijk uit kooldioxide, koolmonoxide, stikstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveloxiden en koolwaterstoffen, inclusief polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Het roet (fijnstof) deel van dieseluitlaatgassen bestaat uit deeltjes zoals koolstof, organische materialen (waaronder PAK's) en sporen van metaalverbindingen. Zowel de gassen als het roet van dieseluitlaatgassen bevatten PAK's. [1]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek