Bulletin van 31 juli 2020

Uitgelicht deze week

Dichloormethaan

Dichloormethaan (DCM) —ook bekend als methyleenchloride — is een heldere, kleurloze vloeistof. Het is zeer vluchtig en heeft een zoete geur. Het is geclassificeerd als kankerverwekkend van categorie 3: mogelijk kankerverwekkend, maar zonder voldoende informatie om die beoordeling te maken. [1,2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek