Bulletin van 5 april 2019

Uitgelicht deze week

Hexachloorbenzeen

Hexachloorbenzeen (HCB), is een chloorkoolstof met de moleculaire formule
C6Cl6. [1] Het is een volledig gechloreerde industriële chemische koolwaterstof, die
is onoplosbaar in water, maar is zeer goed oplosbaar in vet, oliën en organische oplosmiddelen.
Hexachloorbenzeen is een van de meest hardnekkige omgevingsfactoren
verontreinigende stoffen en bioaccumuleert in het milieu, bij dieren, en
in mensen. Het wordt momenteel niet vervaardigd als een commercieel product
in de Verenigde Staten, en vrijwel alle commerciële productie eindigde in
eind jaren zeventig. Er wordt echter wat hexachloorbenzeen geproduceerd als een
bijproduct of onzuiverheid bij de bereiding van gechloreerde oplosmiddelen en
andere gechloreerde verbindingen, waaronder momenteel verschillende pesticiden
in gebruik (pentachloornitrobenzeen, chloorthalonil, Dacthal®, picloram,
pentachloorfenol, atrazine, simazine en lindaan). [2] HCB is geweest
wereldwijd verboden onder het Verdrag van Stockholm inzake persistente biologische producten
verontreinigende stoffen. [1]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek