Bulletin van 7 april 2023

Uitgelicht deze week

Salpeterzuur

Salpeterzuur, ook wel aqua fortis en geest van niter genoemd, is een sterk bijtend sterk mineraalzuur met de molecuulformule HNO3. De zuivere verbinding is kleurloos, maar oudere monsters hebben de neiging een gele zweem te krijgen als gevolg van ontleding in stikstofoxiden en water. Het meeste in de handel verkrijgbare salpeterzuur heeft een concentratie van 68%. Als de oplossing meer dan 86% HNO3 bevat, spreekt men van rokend salpeterzuur. Afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid stikstofdioxide wordt rokend salpeterzuur verder gekenmerkt als wit rokend salpeterzuur of rood rokend salpeterzuur, bij concentraties boven de 95%. Salpeterzuur is het primaire reagens dat wordt gebruikt voor nitratie - de toevoeging van een nitrogroep, meestal aan een organisch molecuul. Salpeterzuur is ook een sterk oxidatiemiddel. [1]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek