Bulletin van 8 juli 2022

Uitgelicht deze week

Acrylzuur

Acrylzuur (IUPAC: prop-2-eenzuur) is een organische verbinding met de formule CH2=CHCO2H. Het is het eenvoudigste onverzadigde carbonzuur, bestaande uit een vinylgroep die direct is verbonden met een carbonzuuruiteinde. Deze kleurloze vloeistof heeft een kenmerkende zure of zure geur. [1] Het is mengbaar met water, alcohol, ether, benzeen, chloroform en aceton. Het polymeriseert gemakkelijk in aanwezigheid van zuurstof. Exotherme polymerisatie bij kamertemperatuur kan ertoe leiden dat acrylzuur explosief wordt als het wordt opgesloten. Het is gevoelig voor warmte en zonlicht. Het is ook een brandgevaar bij blootstelling aan hitte of vlammen. Acrylzuur is onverenigbaar met sterke oxidatiemiddelen, sterke basen, sterke alkaliën en zuivere stikstof. Het kan (soms explosief) polymeriseren bij contact met amines, ammoniak, oleum en chloorsulfonzuur, ijzerzouten en peroxiden. Het kan ijzer en staal aantasten. [2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek