Deel 2 - De waarheid over vaccinproductie

28/10/2020

Ik wil dat COVID-19 ook weggaat, maar wat ga je me injecteren ?!

Als u werd gevraagd om 2020 in slechts een paar woorden te beschrijven, zouden 'COVID-19' en 'vaccin' daar waarschijnlijk tussen zitten. Aangezien er informatie over het virus circuleert, zijn er ook zorgen over de veiligheid en werkzaamheid van mogelijke vaccins ertegen - vooral over de hoge snelheid waarmee deze potentiële vaccins lijken te zijn ontworpen, gemaakt en getest. 

In deel 1 van deze serie hebben we de samenstelling van verschillende vaccins en hun effecten op het immuunsysteem onderzocht. Hier zullen we nader bekijken hoe vaccins worden ontworpen, geproduceerd en getest.

Een vaccin produceren

Vaccins worden op verschillende manieren geproduceerd, afhankelijk van de ziekteverwekker waartegen ze zijn ontworpen en de uiteindelijke vorm die het vaccin zal aannemen. Het productieproces van vaccins is complex en omvat veel verschillende stappen, van initiële analyse en ontwerp, via klinische ontwikkeling en testen, tot massaproductie, toediening en het bereiken van kudde-immuniteit.

Wetenschappers werken hard om vaccins te ontwikkelen en moeten een rigoureus proces volgen. Als zodanig duurt het vaak vele jaren voordat een vaccin is gemaakt en aan de bredere gemeenschap wordt toegediend.
Wetenschappers werken hard om vaccins te ontwikkelen en moeten een rigoureus proces volgen. Als zodanig duurt het vaak vele jaren voordat een vaccin is gemaakt en aan de bredere gemeenschap wordt toegediend.

Een vaccin ontwerpen

Het ontwerpproces begint met een grondige analyse van de ziekteverwekker op zowel moleculair als macroscopisch niveau. Wat voor soort micro-organisme is het (bijvoorbeeld een virus of bacterie)? Op welke delen van het lichaam is het gericht (bijv. De luchtwegen of het zenuwstelsel)? Hoe beïnvloedt en interactie met het menselijk lichaam? Wat zijn de werkingsmechanismen? Ligt het in het lichaam inactief? Scheidt het een toxine af of werkt het door de lichaamscellen te kapen? Hoe besmettelijk is het? Wat zijn de meest voorkomende transmissieroutes? 

Deze grondige kennis van hoe de ziekteverwekker werkt, hoe het wordt overgedragen en hoe het zich gedraagt, is essentieel voor het ontwikkelen van een effectief vaccin. Het belangrijkste is dat het de selectie van een geschikt antigeen begeleidt. We hebben antigenen onder de loep genomen in deel 1 van deze serie, waar we hebben uitgelegd dat antigenen de 'actieve ingrediënten' in vaccins zijn en bestaan ​​uit kleine deeltjes die zijn afgeleid van de ziekteverwekker waartegen het vaccin is ontworpen om tegen te werken.

Elk antigeen dat wordt geselecteerd, moet stabiel zijn in de tijd, voldoende immunogeen zijn, een beschermende immuunrespons oproepen en geschikt zijn voor commerciële en massaproductie.

Zodra de analyse- en ontwerpfase is voltooid, moet het kandidaatvaccin een reeks klinische onderzoeken doorlopen waarin het grondig wordt getest op immunogeniteit, veiligheid en werkzaamheid. De laatste fasen van de ontwikkeling en productie van vaccins omvatten wettelijke goedkeuring, fabricage en voortdurende kwaliteitscontrole en monitoring. 

De klinische ontwikkeling van vacces

Nadat het vaccin is ontworpen, geproduceerd en met succes is getest op cellen (in vitro) en in dierproeven (in vivo), gaat het verder naar de klinische ontwikkelingsfase. Dit omvat doorgaans een proefproces in drie fasen, vaak met een vierde fase voor kwaliteitscontrole en wettelijke goedkeuring. 

Klinische proeffasen

fase I

Tijdens de eerste fase van klinische onderzoeken krijgen kleine groepen mensen het proefvaccin. Het zijn meestal gezonde ontvangers zonder bekende comorbiditeit (tegenstrijdige reeds bestaande ziekten of aandoeningen).

Fase II

In deze fase wordt het vaccin toegediend aan een grotere groep mensen, vaak met specifieke kenmerken (zoals leeftijd en lichamelijke gezondheid) die vergelijkbaar zijn met degenen voor wie het nieuwe vaccin bedoeld is.

Fase III

In dit stadium wordt het vaccin getest op werkzaamheid en veiligheid en zal het worden toegediend aan een veel grotere groep deelnemers (doorgaans duizenden mensen).

Fase IV

Deze fase maakt niet strikt deel uit van het proces van klinische proeven, maar omvat de formele, lopende onderzoeken en monitoring nadat het vaccin is goedgekeurd, goedgekeurd en routinematig aan de gemeenschap is toegediend.

Hoe ethisch is de productie van vaccins?

Er is bezorgdheid geuit over de vervaardiging van vaccins, met als een van de grootste controverses het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen. Het is waar dat sommige vaccins op deze manier worden geproduceerd. Het is echter belangrijk op te merken dat dit niet gebeurt door herhaalde abortussen. De gebruikte cellen waren veeleer tientallen jaren geleden afkomstig van chirurgisch geaborteerde foetussen en hebben zich vervolgens in laboratoria voortgeplant. Deze cellen zijn 'cellijnen' geworden die wereldwijd vele malen zijn gerepliceerd. Ze hebben onderzoekers en farmaceutische bedrijven in staat gesteld vaccins tegen veel dodelijke ziekten te ontwikkelen en te produceren. Enkele van de meest opvallende cellijnen die voor dit doel worden gebruikt, zijn WI-38 en MRC-5, beide afkomstig uit de jaren zestig.

Dier- en mensproeven zijn ook gebieden met een ethisch dilemma. Zoals we eerder vermeldden, moeten vaccins een reeks dier- en mensproeven ondergaan om er zeker van te zijn dat ze veilig kunnen worden toegediend. Elk van de stappen van deze onderzoeken moet worden goedgekeurd door een onafhankelijke ethische commissie voordat deze kan worden voortgezet, en er worden veel maatregelen genomen om de schade en risico's voor alle dierlijke of menselijke deelnemers waar mogelijk te minimaliseren.

Reacties en vaccinletsel

Hoewel het relatief zeldzaam is, kunnen sommige leden van de gemeenschap bijwerkingen hebben op vaccins. Deze kunnen onmiddellijk optreden, zoals het geval is bij anafylaxie, of ze kunnen de vorm aannemen van aandoeningen op langere termijn, zoals ongepaste immuunresponsen op het vaccin, resulterend in auto-immuunaandoeningen zoals het Guillain-Barre-syndroom. 

Hoewel een studie beweerde dat vaccins autisme veroorzaakten, werd de studie in diskrediet gebracht op basis van vooringenomenheid en een slecht ontwerp, aangezien de verantwoordelijke arts slechts een kleine steekproefgroep van autistische kinderen als proefpersonen gebruikte. De papieren en de inloggegevens van Dr. Wakefield werden vervolgens ingetrokken. Sindsdien zijn er veel onderzoeken uitgevoerd en zijn er geen verbanden gevonden tussen vaccins en diagnoses van autisme.

Milde reacties op vaccinaties komen vaak voor en geven aan dat uw immuunsysteem werkt. Ernstige reacties zijn zeldzaam en worden, wanneer ze optreden, vaak geregistreerd in gespecialiseerde databases voor voortdurende monitoring van de veiligheid van vaccins die worden toegediend als onderdeel van het aanbevolen schema.
Milde reacties op vaccinaties komen vaak voor en geven aan dat uw immuunsysteem werkt. Ernstige reacties zijn zeldzaam en worden, wanneer ze optreden, vaak geregistreerd in gespecialiseerde databases voor voortdurende monitoring van de veiligheid van vaccins die worden toegediend als onderdeel van het aanbevolen schema.

Een typische vaccinreactie kan zijn: roodheid op de injectieplaats, prikkelbaarheid, verminderde eetlust, lichte koorts en vermoeidheid. Dit zijn tekenen dat uw lichaam op de juiste manier op het vaccin reageert. Er zijn ook andere reacties die optreden als reactie op bepaalde vaccins. Ernstige reacties moeten worden gemeld aan uw arts of de medische professional die het vaccin heeft toegediend. Veel landen hebben gespecialiseerde databases om reactieklachten met betrekking tot vaccins bij te houden. Als er een probleem wordt gevonden, kan de batch worden onderzocht en kunnen de vaccinrichtlijnen of doseringssnelheden worden herzien.

Als u zich zorgen maakt over bijwerkingen die u of uw kind kan hebben bij een gepland vaccin, bespreek deze dan met uw arts of medische professional. Blijf 10-15 minuten in de medische instelling na het ontvangen van een vaccin om er zeker van te zijn dat er hulp beschikbaar is in het zeldzame geval van een anafylactische reactie. 

Als er een bijwerking optreedt, zal uw arts of medische professional de beste manier van handelen bespreken, vooral als u of uw kind booster-shots zou krijgen voor het vaccin dat de reactie heeft uitgelokt. 

In bepaalde gevallen waarin personen waarschijnlijk ernstige reacties of comorbiditeiten zullen ervaren als gevolg van andere medische aandoeningen, kunnen vaccins niet worden toegediend of herhaald. Kudde-immuniteit speelt een cruciale rol bij het beschermen van personen die niet kunnen worden gevaccineerd.

Lees meer over vaccins in deel 1 en 3 van deze serie

Als je het eerste deel van deze serie hebt gemist, waarin we de componenten en werkingsmechanismen van vaccins bespreken, ga dan hierheen en bekijk het nu. In deel 3 kijken we specifiek naar de uitdagingen bij het ontwerpen van een COVID-19-vaccin. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over COVID-19, ziekteverwekkers of vaccins, of wilt u advies over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen? Contacteer de Chemwatch elftal vandaag. Onze vriendelijke en ervaren medewerkers putten uit jarenlange ervaring om het nieuwste brancheadvies te bieden over hoe u veilig kunt blijven en kunt voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Bronnen: 

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/about-immunisation/are-vaccines-safe

https://www.webmd.com/children/vaccines/immunizations-vaccines-power-of-preparation#1

https://www.vaccines.gov/basics/types

https://www.health.gov.au/resources/publications/what-is-in-vaccines-fact-sheet

https://www.health.gov.au/sites/default/files/what-is-in-vaccines_0.pdf

https://bioethicsobservatory.org/2020/06/is-it-true-that-there-are-vaccines-produced-using-aborted-foetuses/17848/

http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2017/01/Is-it-true-that-there-are-vaccines-produced-using-aborted-foetuses1.pdf

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/childhood-immunisation-coverage

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-20486808

https://www.omicsonline.org/aluminum-and-alzheimers-disease-an-update-2161-0460-1000118.php?aid=16579

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056430/

https://vaccine-safety-training.org/toxoid-vaccines.html#:~:text=Toxoid%20vaccines%20Toxoid%20vaccineA%20vaccine,(e.g.%20tetanus%20or%20diphtheria).

https://www.cdc.gov/vaccines/basics/test-approve.html#:~:text=Clinical%20development%20is%20a%20three,the%20new%20vaccine%20is%20intended.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16309173

https://www.abc.net.au/news/health/2020-04-17/coronavirus-vaccine-ian-frazer/12146616

https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/cautiously-optimistic-australian-coronavirus-vacci

https://vaers.hhs.gov/

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/health-professionals/reporting-and-managing-adverse-vaccination-events

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/getting-vaccinated/after-your-visit

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/thimerosal-and-vaccines

https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccines-and-other-conditions/vaccines-autism

Snel onderzoek