remdesivir

Wat is Remdesivir?

Remdesivir (chemische formule: C27H35N6O8P), is een lichtgele tot gele vaste stof. Het mengt niet goed met water. Remdesivir is een experimenteel medicijn dat werkt tegen een breed scala aan RNA-virussen. 

Waar wordt Remdesivir voor gebruikt?

Oorspronkelijk ontwikkeld om hepatitis C te behandelen, is remdesivir ook onderzocht als een behandeling voor het ebolavirus en meer recentelijk voor COVID-19. Hoewel veel tests meetbare verbeteringen in hersteltijden van het COVID-19-virus lieten zien, werd dit uiteindelijk als niet statistisch significant beschouwd. In november 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bijgewerkte richtlijnen verstrekt met een voorwaardelijke aanbeveling tegen het gebruik van remdesivir voor de behandeling van COVID-19. 

Omdat het een nieuw medicijn is, wordt er nog steeds informatie verzameld over de effectiviteit en veiligheid ervan
Omdat het een nieuw medicijn is, wordt er nog steeds informatie verzameld over de effectiviteit en veiligheid ervan

Remdesivir-gevaren

De blootstellingsroutes voor remdesivir omvatten inademing, inslikken en huid- en oogcontact. 

Er wordt aangenomen dat inademing van remdesivir geen irritatie van de luchtwegen veroorzaakt, maar mensen met een reeds aangetaste ademhalingsfunctie (aandoeningen zoals emfyseem of chronische bronchitis), kunnen bij inademing verdere invaliditeit oplopen. Degenen met eerdere schade aan de bloedsomloop, het zenuwstelsel of de nieren moeten ook extra voorzorgsmaatregelen nemen bij het hanteren van de chemische stof. 

Inslikken van remdesivir kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Symptomen kunnen zijn; actic acidose, verhoogde melkzuurspiegels, vermoeidheid, snelle hartslag, buikpijn, gewichtsverlies, zenuwbeschadiging, kortademigheid en een ernstig vergrote lever die onder andere tot de dood kan leiden. 

Remdesivir wordt niet beschouwd als irriterend voor de huid, maar er kunnen schadelijke effecten optreden als het in de bloedbaan terechtkomt, dus het is belangrijk dat de huid wordt geïnspecteerd op open snijwonden of wonden voordat de chemische stof wordt gehanteerd. 

Directe blootstelling van de ogen aan de chemische stof kan tijdelijk ongemak veroorzaken dat wordt gekenmerkt door tranen en roodheid. Lichte schurende schade kan ook het gevolg zijn. 

Remdesivir Veiligheid

Bij inademing de patiënt van het besmette gebied naar de dichtstbijzijnde bron van frisse lucht brengen. Andere maatregelen zijn meestal niet nodig.

Bij inslikken niet induceren. Als braken optreedt, zorg er dan voor dat de patiënt naar voren leunt of op zijn linkerzij ligt om aspiratie te voorkomen. Observeer de patiënt zorgvuldig en geef hem water om zijn mond te spoelen. Zoek medische hulp. 

Verwijder bij blootstelling van de huid alle verontreinigde kleding, schoeisel en accessoires en spoel het getroffen gebied met veel zeep en stromend water. Zoek medische hulp bij irritatie.

Bij blootstelling aan de ogen, spoel de ogen onmiddellijk uit met vers stromend water en vergeet niet om onder de oogleden te wassen. Het verwijderen van contactlenzen mag alleen worden gedaan door een ervaren persoon. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Remdesivir Veiligheid Behandeling

Nood-oogspoelfonteinen en nooddouches moeten toegankelijk zijn in de directe omgeving van de mogelijke blootstelling aan de chemische stof en er moet altijd voldoende ventilatie zijn om luchtverontreinigingen te verwijderen of te verdunnen (installeer indien nodig een plaatselijke uitlaat). 

De aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van remdesivir zijn onder meer een chemische veiligheidsbril, volgelaatsschermen, PVC/rubberen handschoenen, beschermende schoenovertrekken, hoofdbedekkingen en vinylpakken in noodgevallen. 

Chemicaliën moeten altijd met zorg worden behandeld om schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van onjuiste behandeling te voorkomen. Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de gevaren voordat u met de chemische stof begint. Klik hier), voor een proefversie van onze SDS-beheersoftware of neem contact met ons op via: sales @chemwatch.net voor meer informatie over onze chemicaliënbeheeroplossingen. 

Chemwatch heeft de grootste collectie VIB's ter wereld. Voor een FREE kopie van de Chemwatch geschreven veiligheidsinformatieblad voor Remdesivir, klik op de onderstaande knop.