SDS-beheer (veiligheidsinformatieblad)

At Chemwatch, zijn wij de wereldleiders in het aanbieden van een door de klant gebouwd SDS Chemical Management System (CMS). Ons systeem is uitgerust met state-of-the-art technologie, waardoor het eenvoudig en efficiënt is om uw chemische voorraad te beheren. Met meer dan 140 miljoen VIB's van leveranciers in onze database bieden we uitgebreide informatie over gevaarlijke chemicaliën en het veilige gebruik ervan. Onze database wordt dagelijks bijgewerkt, zodat alle SDS-informatie accuraat en up-to-date is.

SDS-beheer is essentieel voor veiligheid op de werkplek

In 2012 introduceerde de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de Hazard Communication Standard (HCS), in overeenstemming met het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën (GHS) om de naam van het Material Safety Data Sheet (MSDS) te hernoemen naar Safety Data Sheet ( veiligheidsinformatieblad). Het GHS-systeem wordt wereldwijd gebruikt, ook in de Europese Unie, en het SDS-formaat is gestandaardiseerd met een gebruiksvriendelijk formaat met 16 secties.

Doel

Veiligheidsinformatiebladen (SDS) zijn belangrijke documenten die kritieke informatie bevatten over gevaarlijke chemicaliën, hun eigenschappen en de maatregelen die moeten worden genomen om een ​​veilige hantering en gebruik te garanderen. Ze vormen een essentieel onderdeel van het programma voor chemisch beheer van een bedrijf en zijn in veel landen wettelijk verplicht.

Wettelijke vereisten

In de Europese Unie zijn SDS vereist onder de REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën). In de Verenigde Staten zijn SDS vereist door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) onder de Hazard Communication Standard (HCS).

Een SDS biedt belangrijke informatie over gevaarlijke chemicaliën en hun potentiële risico's, waardoor het absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid op de werkplek. In Australië is het een schending van de gezondheid en veiligheid op de werkplek om geen veiligheidsinformatieblad te hebben voor gevaarlijke chemicaliën of materialen die op de werkplek worden gebruikt. In de Verenigde Staten is het een vereiste van OSHA dat werkplekken een veiligheidsinformatieblad direct beschikbaar en toegankelijk moeten hebben voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken.

Belangrijke informatie

Een veiligheidsinformatieblad moet informatie bevatten over de chemische identiteit, fysische en chemische eigenschappen, brand- en explosiegevaren, gezondheidsrisico's en procedures voor veilige hantering en opslag. Het moet ook informatie bevatten over eerstehulpmaatregelen, procedures voor morsen en lekken, en de verwijdering van gevaarlijk afval.

Formaat

SDS zijn gestandaardiseerde documenten en het formaat en de inhoud worden bepaald door internationale en nationale regelgeving. In de EU moet een veiligheidsinformatieblad worden verstrekt in een gestandaardiseerd formaat met 16 secties, terwijl in de VS een veiligheidsinformatieblad een door OSHA vastgesteld formaat moet volgen.

Beschikbaarheid

SDS moet direct beschikbaar zijn voor werknemers en andere gebruikers van gevaarlijke chemicaliën. In veel landen moet een veiligheidsinformatieblad ter plaatse worden bewaard en gemakkelijk toegankelijk zijn in geval van nood.

Wat zijn de formaatvereisten voor het SDS?

Er is een SDS opgesteld met een indeling met 16 secties, die bedoeld is om de gebruiker van de chemische stof te helpen mogelijke problemen die zich kunnen voordoen, te verminderen. Dit zijn de 16 secties die aan bod komen:

 1. Product identificatie
 2. Gevaarsidentificatie
 3. Samenstelling van / informatie over ingrediënten
 4. Eerste hulp maatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
 7. Behandeling en opslag
 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit 
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Transport informatie
 15. Regulatory informatie
 16. Overige informatie

Chemwatch's drievoudige SDS-beheeroplossing

ChemwatchDe SDS-beheeroplossing van SDS is een drieledige aanpak die het beheer van uw SDS eenvoudig maakt. De oplossing bestaat uit een op maat gemaakt AI-, SDS- en registratieteam en chemici die achter de schermen werken.

De AI, Webster en Nettie werken samen om uw SDS'en te vinden en wijzigingen van het originele SDS naar eventuele updates bij te houden. Het SDS- en registratieteam zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van onze database door de nieuwste SDS-informatie van chemische fabrikanten en leveranciers te verzamelen. De chemici schrijven meer dan 4,000 nieuwe SDS'en per maand en zijn verantwoordelijk voor het maken van onze geavanceerde Chemwatch Gouden SDS-systeem.

Met maximaal 60 belangrijke gegevenspunten die zijn geëxtraheerd uit bijgewerkte VIB's, kunt u met ons systeem risicobeoordelingen, secundaire labels, standaardwerkwijzen (SOP's), toxiciteitsrapporten en ecotoxiciteitsrapporten genereren. Onze drievoudige aanpak is gedurende vele jaren ontwikkeld en maakt nu deel uit van de gouden standaard die wordt aangeboden door Chemwatch.

Kies Chemwatch voor efficiënt en veilig SDS-beheer. Ons systeem is gebruiksvriendelijk en biedt nauwkeurige en actuele informatie over gevaarlijke chemicaliën. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze SDS-beheerservices.

Download de brochure

Downloaden

Snel onderzoek