Bulletin van 11 november 2022

Uitgelicht deze week

acrylamide

Acrylamide (of acrylamide) is een chemische verbinding met de chemische formule C3H5NO. De IUPAC-naam is prop-2-enamide. Het is een witte geurloze kristallijne vaste stof, oplosbaar in water, ethanol, ether en chloroform. Acrylamide kan heftig reageren bij het smelten en bij verhitting kunnen bijtende dampen vrijkomen. Het is onverenigbaar met zuren, basen, oxidatiemiddelen, ijzer en ijzerzouten. Het ontleedt niet-thermisch om ammoniak te vormen, en thermische ontleding produceert koolmonoxide, kooldioxide en stikstofoxiden. [1,2]


Download de hele pdf hieronder


Snel onderzoek